Assertiviteitstraining voor inwoners van de gemeenten Aalten en Winterswijk

Met ingang van 6 september 2012 organiseert Sensire algemeen maatschappelijk werk wederom een assertiviteitstraining voor inwoners van de gemeenten Aalten en Winterswijk. Tijdens deze training leert men beter voor zichzelf op te komen.

Voor wie?
Het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend om duidelijk zijn grenzen aan te geven en anderen aan te spreken op hun gedrag. Daarom organiseert Sensire een training die bedoeld is voor mensen vanaf 18 jaar die: het o.a. moeilijk vinden contacten te leggen en te onderhouden; ‘ja’ zeggen terwijl men ‘nee’ bedoelt; complimenten wegwuiven omdat men denkt dat de ander het niet echt meent; het moeilijk vinden om kritiek te krijgen of te geven; de mening van anderen belangrijker vinden dan de eigen mening; men conflicten wil vermijden voor de lieve vrede. Gedrag waarmee men zich onnodig en ongewenst te kort doet.
Wie zich hierin herkent, en dit gedrag wil veranderen, kan deelnemen aan deze assertiviteitsgroep.

Inhoud van de training
Tijdens de training wordt aandacht besteed aan: contacten leggen; nee zeggen; omgaan met kritiek; omgaan met schuldgevoelens; omgaan met complimenten; niet meer over zich heen te laten lopen; voor de eigen mening uit te komen; het aanleren van een andere manier van denken. De deelnemers oefenen tevens aan de hand van persoonlijke praktijksituaties.

Wanneer is de training
De groep komt acht keer bijeen van 9.15 tot 11.15 uur. De eerste bijeenkomst is op donderdagochtend 6 september 2012, in het gebouw van Sensire aan de Hofstraat 11-C te Aalten. Er is plaats voor acht deelnemers.
De kosten voor de training bedragen in totaal € 45,- per persoon, ontheffing is mogelijk. Vooraf vindt er een informatiegesprek plaats met de begeleider.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding kan men contact opnemen met Jolanda Schaaf, maatschappelijk werker van Sensire via telefoonnr. 0314 - 35 67 35 of via e-mail: j.schaaf@sensire.nl. Of via 0900-6228724 (lokaal tarief).Terug