A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Beroerte

Beroerte

Beroerte

Na een beroerte
De wereld lijkt even stil te staan als een beroerte (CVA) u treft. De gevolgen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn, zoals concentratieverlies, vermoeidheid of zichtproblemen. Maar ook spraakstoornissen, slikklachten of verlammingsverschijnselen kunnen na een beroerte voorkomen. Een CVA-consulent van Sensire kan u helpen om goed om te gaan met deze nieuwe situatie en u de weg wijzen naar mensen die u begeleiden in uw herstel. Misschien is het nuttig om een nieuwe dagindeling te maken of een hulpmiddel te gebruiken. En wanneer kunt u weer gaan werken of autorijden? Bij de consulent kunt u met al uw vragen en onzekerheden terecht.

Veilig thuis
Door een beroerte durft u misschien niet zelfstandig te blijven wonen. Zeker niet als u alleen leeft. U wilt er zeker van zijn dat u iemand kunt waarschuwen als er iets gebeurt. In dat geval zijn er 'zorg op afstand’ oplossingen waardoor u toch gewoon thuis kunt blijven wonen met een veilig gevoel. Over deze oplossingen kan de CVA-consulent u alles vertellen of kijkt u alvast bij zorg op afstand.

Wie kunnen u begeleiden?
Uw CVA-consulent werkt nauw samen met andere collega’s. Als dat nodig is, neemt de consulent contact op met een maatschappelijk werker, logopedist, diëtist, een medewerker van thuisbegeleiding of een ergotherapeut.

Ergotherapie
Een ergotherapeut helpt u om weer zo zelfstandig mogelijk uw dagelijkse activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan zelfverzorging, het huishouden, e-mailen of het uitoefenen van een hobby. Ook richt de ergotherapie zich op het aanbrengen van aanpassingen of voorzieningen. Bijvoorbeeld doordat u door uw beperkingen moeilijkheden ondervindt in en rond uw woning. Eén van de onzichtbare gevolgen van een beroerte kan vermoeidheid zijn. De ergotherapeut kan u adviseren hoe u het meest efficiënt uw energie over de dag en de week kunt verdelen.

Dieet en voeding
Door een halfzijdige verlamming of slikproblemen, kan eten na een beroerte niet altijd meer als vanzelfsprekend gaan. Een diëtist kan u adviezen geven, zodat u toch voldoende voeding tot u neemt.

Logopedie
Als gevolg van een beroerte kunt u moeite hebben met het vinden van de woorden. Of om goed verstaanbaar te spreken. Een logopedist van Sensire kan u helpen uw spraakvermogen trainen. Ook als u moeite heeft met kauwen, slikken of een afhangende mondhoek heeft, kan zij u met u oefenen om de controle weer terug te krijgen.

Cursus
U kunt bij Sensire, samen met uw partner of een familielid, ook terecht voor de cursus 'Verder na een beroerte'. Deze cursus geeft u naast praktische informatie de mogelijkheid uw ervaringen met lotgenoten te delen.

Praktische informatie 
U kunt rechtstreeks in contact komen met de verpleegkundig CVA-consulent in heel Oost-Gelderland. Ook kunt u terecht via een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Wilt u nu meteen meer informatie over de genoemde mogelijkheden om u te helpen herstellen? Kijkt u dan links bij “Ook handig voor u?” en klik door op de diensten die u interesseren. Voor meer informatie over CVA kunt u terecht op de website van de patiëntenvereniging.

Aanvragen en kosten
De kosten van onze dienstverlening voor u, hangen samen met uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen zijn er voor u geen kosten als u een indicatie heeft, soms wordt er van u een eigen bijdrage verwacht. U kunt onze zorg altijd zelf inkopen, al dan niet met een persoonsgebonden budget. De verzekering dekt in bepaalde situaties (een deel van) de kosten. De diensten van de CVA-consulent worden volledig vergoed vanuit de AWBZ.

De wijkverpleegkundige van het wijkteam bij u in de buurt kan voor u uitzoeken wat in uw persoonlijke situatie de kosten zijn voor onze dienstverlening. Ook kan zij samen met u een indicatie aanvragen. Zij komt graag - vrijblijvend - bij u thuis voor een persoonlijk advies over welke zorg voor u het beste is. Als blijkt dat u bijvoorbeeld gespecialiseerde zorg of hulp in het huishouden nodig heeft, dan legt zij voor u het contact met haar collega’s die u dat kunnen bieden.

Contact
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken voor informatie en advies of het maken van een afspraak. Klikt u hier op contact.