A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Hartfalen

Hartfalen

Zorg bij hartfalen

Als u te horen krijgt dat u hartfalen heeft, verandert er nogal wat in uw leven. Hartfalen is een chronische ziekte waarmee u moet leren leven. U bent bijvoorbeeld sneller vermoeid of kortademig. U zult rekening gaan houden met een aangepast dieet en goed op u zelf gaan letten. Bij de hartfalenverpleegkundige van Sensire kunt u terecht met al uw vragen en voor persoonlijk advies.

Wat doet een hartfalenverpleegkundige voor u?
De hartfalenverpleegkundige leert u om aan te voelen wanneer het hartfalen stabiel is en wanneer het minder goed gaat en adviseert u wat u dan kunt doen. Zij kan u adviseren over de leefregels die horen bij hartfalen en waar u rekening mee moet houden thuis. Ook weet zij alles over medicijngebruik. De medicatie heeft als doel om uw hart stabiel te houden. Zij kan u vertellen wat de werking en de mogelijke bijwerkingen van u medicijnen zijn.

De hartfalenverpleegkundige leert u ook om te gaan met een verminderde conditie. Samen met u bekijkt zij welke aanpassingen mogelijk in uw huis nodig zijn. Zij kan zo nodig ook haar collega’s inschakelen, zoals een diëtiste, ergotherapeut of fysiotherapeut. Als u verzorging of verpleging nodig heeft, regelt zij thuiszorg voor u en heeft ze regelmatig overleg met de wijkverpleegkundige in uw wijk. Zij zal alles in het werk stellen om de zorg voor u goed te regelen, zodat u en uw mantelzorger ontlast worden.  

Ergotherapie
Als u door hartfalen wordt beperkt in uw dagelijkse activiteiten, kan ergotherapie uitkomst bieden. In een gesprek en door het samen uitvoeren van enkele dagelijkse activiteiten achterhaalt de ergotherapeut welke praktische problemen u ervaart. De ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen. Tevens kan een ergotherapeut adviezen geven over hoe u het meest efficiënt uw energie over de dag en de week kunt verdelen. Bijvoorbeeld wanneer u te veel of juist te weinig activiteiten doet op een dag. Een ergotherapeut bekijkt wat de juiste balans zou zijn en hoe u deze kunt bereiken.

Logopedie
De hartfalenverpleegkundige kan bij moeilijkheden door uw hartfalen met eten en drinken, de hulp van een logopedist inschakelen. De logopedist zoekt oplossingen met u als u last hebt van hoesten, verslikken of vermoeidheid tijdens de maaltijd.   

Dieet
Mensen met hartfalen krijgen vaak een vocht- en/of natriumbeperkt dieet voorgeschreven. De uitvoering van dit dieet is vaak lastig. Een diëtist kan u praktische adviezen geven om het opvolgen van het dieet gemakkelijker te maken.  

Monitoren op afstand
Met moderne technieken kunnen we tegenwoordig uw gezondheid op afstand goed in de gaten houden. Voor hartfalenpatiënten is dit een grote vooruitgang. Hoe gaat dat in zijn werk? U ontvangt een speciale bloeddrukmeter en weegschaal thuis. Dagelijks weegt u zich en meet u uw waarden en drukt vervolgens op een knop. Door de druk op de knop komen de gegevens binnen bij een verpleegkundige in het service center van Sensire. Wanneer uw waarden buiten uw ingestelde bandbreedte vallen, onderneemt zij meteen actie. Ook licht zij de verpleegkundigen van de poli's in ziekenhuizen hierover in. Wilt u hier meer over weten? De hartfalenverpleegkundige kan u hierover vertellen.

Praktische informatie

Aanvragen en kosten
De hartfalenverpleegkundige van Sensire werkt nauw samen met de cardioloog, de huisarts en de hartfalenverpleegkundige van de hartfalenpoli. U kunt rechtstreeks in contact komen met de hartfalenverpleegkundige of via een verwijzing van de specialist, huisarts of (wijk)verpleegkundige.

De kosten van onze dienstverlening voor u, hangen samen met uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen zijn er voor u geen kosten als u een indicatie heeft, soms wordt er van u een eigen bijdrage verwacht. U kunt onze zorg altijd zelf inkopen, al dan niet met een persoonsgebonden budget. De verzekering dekt in bepaalde situaties (een deel van) de kosten.

De wijkverpleegkundige van het wijkteam bij u in de buurt kan voor u uitzoeken wat in uw persoonlijke situatie de kosten zijn voor onze dienstverlening. Ook kan zij samen met u een indicatie aanvragen. Zij komt graag - vrijblijvend - bij u thuis voor een persoonlijk advies over welke zorg voor u het beste is. Als blijkt dat u bijvoorbeeld gespecialiseerde zorg of hulp in het huishouden nodig heeft, dan legt zij voor u het contact met haar collega’s die u dat kunnen bieden.

Contact
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken voor informatie en advies of het maken van een afspraak. Klikt u hier op contact.