A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Jong dementerenden

Jong dementerenden

Jong dementerenden

Bij dementie denken we bijna altijd aan ouderen. Wanneer iemand op jongere leeftijd gedragsveranderingen vertoont, denken we vaak eerst aan andere oorzaken. Maar dementie kan ook op jonge(re) leeftijd voorkomen, waarbij het meestal begint tussen de 40 en 65 jaar. De verschijnselen, het verloop en tempo van achteruitgang kunnen echter verschillen.

Vermindering van de woordenschat, problemen met het vinden van woorden, stoornissen in handelen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsverandering, het zijn allemaal verschijnselen die kunnen voorkomen bij een jong dementerende.

Het informatie- en ondersteuningscentrum Sensire Den Ooiman ondersteunt jong dementerenden en direct betrokkenen. Het centrum:

  • beschikt over ervaringsdeskundigen, die optreden als 'coach' en gids voor jong dementerenden en hun naasten;
  • biedt individuele psychosociale begeleiding;
  • zet lotgenotencontacten op;
  • organiseert en begeleidt gespreksgroepen voor partners van jong dementerenden;
  • organiseert contactdagen voor kinderen van jong dementerenden;
  • biedt dagbehandeling aan in Sensire Den Ooiman voor jong dementerenden; 
  • verzorgt (crisis- en interval) opnames in Sensire Den Ooiman;
  • geeft informatie, ook via het documentatiecentrum.

Bekijkt u eens de pagina’s die links staan onder ‘documentatiecentrum’ en gespreksgroepen;

Voor meer informatie over jong dementerenden, kunt u kijken op de website van Alzheimer Nederland.

In de serie 'Gezonde Zorg' heeft Graafschap TV in samenwerking met Sensire op 26 september 2007 een uitzending gewijd aan jong dementerenden. Klik hier om deze uitzending te bekijken.

Praktische informatie
Het informatie- en ondersteuningscentrum jong dementerenden is gevestigd in verpleeghuis Sensire Den Ooiman te Doetinchem en werkt nauw samen met de geheugenpolikliniek van het Slingeland Ziekenhuis en huisartsen.

Het informatie- en ondersteuningscentrum jong dementerenden, kunt u bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56.

Kosten 
De kosten van onze dienstverlening voor u, hangen samen met uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen zijn er voor u geen kosten als u een indicatie heeft, soms wordt er van u vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) een eigen bijdrage verwacht. U kunt onze zorg altijd zelf inkopen, al dan niet met een persoonsgebonden budget. De verzekering dekt in bepaalde situaties (een deel van) de kosten. Onze medewerkers zoeken graag voor u uit, wat in uw geval de kosten zijn.