A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Links

www.yunio.nl  
Ouder en kind zorg

www.invoorzorg.nl
Zorgorganisatie Sensire is sinds juni 2010 deelnemer bij In voor zorg!

www.vraagbaakeefde.nl  
Hét informatiepunt in Eefde, waar iedereen gratis kan binnenlopen met vragen over wonen, welzijn of zorg.

www.mijntijdvoordezorg.nl  
Een realistisch beeld van de ouderen- en thuiszorg

www.regelhulp.nl  
Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties. Het gaat om voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid.

www.postbus51.nl  
Alle vragen over zorg en gezondheid van de rijksoverheid.

www.kruiswerk.nl  
Vereniging Kruiswerk Sensire

www.rijksoverheid.nl  
Van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; voor uitleg over alle compensatieregelingen zoals Wmo en AWBZ

www.dementieprogramma.nl  
Voor info over het Landelijk Dementieprogramma met daarin aandacht voor de regionale actieprogramma's.

www.zorgwijzer.nl  
Voor actuele informatie over zorg en welzijn en voor informatie over de sociale kaart, gericht op dementie.

www.hcnon.nl  
Hulpmiddelencentrum Noordoost Nederland

www.marveld.nl  
Voor een onbezorgde vakantie op een recreatiepark in Groenlo, ook wanneer u verzorging of verpleging nodig heeft.

www.voedinginbeeld.nl  
Voorlichtingsmateriaal voor dietisten

www.plezierinzorg.nl  
Een online, interactief platform bedoeld om het plezier en contact in de zorg te vergroten

www.hetcak.nl  
Centraal Administratiek Kantoor (CAK)

www.menziszorgkantoren.nl  
Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

www.cce.nl  
Centrum voor Consultatie en Expertise, voor mensen met een bijzondere zorgvraag.

www.weleda.nl  
Natuurzuivere lichaamsverzorgingsproducten en antroposofische (zelfzorg)geneesmiddelen

www.medela.nl  
Medische technologie op het gebied van borstvoeding, neonatologie en vacuümtechnologie

www.anbo.nl  
Vereniging voor 50-plussers

www.uniekbo.nl  
Seniorenorganisatie

www.sociaalraadslieden.nl  
De Landelijke Vereniging Sociaal Raadslieden (LVSR)

www.veiligheid.nl  
Veiligheid voor onder andere senioren

www.rollatorspreekuur.nl  
Veilig lopen met een rollator

www.npcf.nl  
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

www.handicap.nl  
Voor chronisch zieken en arbeidsgehandicapten

www.pczdoetinchem.nl  
Voor en door chronisch zieken in Doetinchem.

www.voedingscentrum.nl  
Eerlijk over eten.

www.vtzoostgelderland.nl  
Informatie over Vrijwilligers Terminale Zorg.

www.wonenwelzijnzorgneede.nl  
Afstemmen van woningaanbod, welzijnsvoorzieningen en zorgactiviteiten  op de persoonlijke situatie en behoefte, in de gemeente Berkelland.

www.cjg.nl
Vind het viruele centrum voor jeugd en gezin in uw regio

www.digitale-sociale-kaart.nl
DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en Wwb.