Nieuwbouw Den Ooiman
Nieuwbouw Den Ooiman

Nieuwbouw Den Ooiman

De behoeftes van bewoners en zorgverleners in het verpleeghuis veranderen sterk. Daarom werkt Sensire aan nieuwbouwplannen voor haar oudste locatie, Den Ooiman somatiek in Doetinchem.

Het huidige hoofdgebouw is na 60 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In het ontwerp wordt uitgegaan van twee nieuwe gebouwen naast het bestaande hoofdgebouw, dat in een latere fase wordt verwijderd.

Over de nieuwbouwplannen is Sensire in gesprek met alle betrokkenen. Op deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat is het plan?

Er is een ontwerp opgesteld waarin twee gebouwen staan getekend met elke 32 studio’s (4 groepen van 8 bewoners), dus 64 studio’s in totaal. Het plan is dat de nieuwbouw gerealiseerd wordt naast de bestaande bebouwing. De oudbouw wordt verwijderd na oplevering van de nieuwbouw en als de revalidatie locatie bij het nieuwe Slingeland is gerealiseerd: naar verwachting niet eerder dan in 2026. Op het terrein dat vrijkomt, kunnen in een latere fase woningen worden gebouwd voor diverse groepen inwoners. Daarmee ontstaat een open, groene en inclusieve woonomgeving, die in verbinding staat met de bestaande wijk. Zo verkleinen we de afstand tussen bewoners van Den Ooiman en andere inwoners van Doetinchem.

Hoe ziet de planning eruit?

Om deze nieuwbouw te realiseren is een bestemmingsplanwijziging nodig. We willen bouwen buiten het bestaande bouwvlak en we willen in een latere fase reguliere woningen realiseren die geen maatschappelijke functie hebben. Sensire wil in november de aanvraag indienen bij de gemeente, dan start deze procedure. Afhankelijk van het verloop daarvan kunnen we medio 2022 starten met het uitvoeren van de plannen. Dat begint met een aanbesteding en vervolgens is de verwachting dat de bouw zo’n 18 maanden duurt.


Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwbouwplannen van Sensire? Bekijk dan of uw vraag hieronder wordt beantwoord. Is dat niet het geval? Stel uw vraag dan via nieuwbouw.doetinchem@sensire.nl

Vragen en antwoorden over de nieuwbouw

De bouw start op zijn vroegst in 2022. Er is eerst een bestemmingsplanwijziging nodig. De bouwduur is naar verwachting 18 maanden. Oplevering op zijn vroegst dus in 2024.

Daar hebben we twee redenen voor:

1. Bouwen naast de bestaande bebouwing is voor de huidige bewoners het minst impactvol. Zij hoeven niet te verhuizen en kunnen na oplevering over naar een nieuwe studio.

2. Het toevoegen van reguliere woningen moet bijdragen aan een inclusieve wijk. Dit betekent dat er ook over de grenzen van het huidige gebouw heen gebouwd moet worden.

Het huidige gebouw is niet geschikt te maken en is technisch gezien ook aan het eind van de levensduur.

Twee bouwlagen en een kap.

Dat klopt. In het bestaande hoofdgebouw van Den Ooiman is een revalidatieafdeling van Sensire gevestigd. Op dit moment maakt Sensire met Klimmendaal revalidatiespecialisten plannen voor een gezamenlijke revalidatieafdeling nabij het nieuw te bouwen Slingeland ziekenhuis. Daarom is er geen revalidatieafdeling gepland in de nieuwbouw. Sensire biedt Klimmendaal revalidatiespecialisten ter overbrugging tijdelijk ruimte in de oudbouw van Den Ooiman. Zo kan de samenwerking op het gebied van revalidatie verder vorm krijgen en maken beide organisaties gebruik van elkaars faciliteiten. 

Op het terrein dat vrijkomt, kunnen in een latere fase woningen worden gebouwd voor diverse groepen inwoners. Daarmee ontstaat een open, groene en inclusieve woonomgeving, die in verbinding staat met de bestaande wijk. Zo verkleinen we de afstand tussen bewoners van Den Ooiman en andere inwoners van Doetinchem.

Overlast helemaal voorkomen kunnen we niet. Wel willen we met bewoners, medewerkers en buurt zoveel mogelijk tot goede oplossingen komen als er overlast wordt ervaren. Ervaart u overlast? Meld dit dan aub via nieuwbouw.doetinchem@sensire.nl. We gaan dan met u in overleg hoe we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.

Voor zowel reguliere woningen als zorgwoningen zijn normen vastgesteld om voldoende parkeerplekken te borgen. Het plan voorziet hierin. Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen we tijdelijke parkeerplek inrichten. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat hier.

Dat is nu nog niet bekend. Dit zal zeker nog enkele jaren duren.