A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

13 mei Europese Dag van de Beroerte

02-04-2014

Ook dit jaar zal de werkgroep ‘Dag van de Beroerte’ van onze CVA-keten regio Zutphen een boeiend programma aanbieden.

’s Middags wordt voor CVA-getroffenen en hun partner/mantelzorger het thema ‘In balans na een CVA’ behandeld. Disciplines als de CVA-verpleegkundige,  fysio- /adem-/ontspannings- en ergotherapeut, diëtist, psycholoog  en een maatschappelijk werker zullen waardevolle adviezen verstrekken op het gebied van beweging, ontspanning, voeding, dagritme, leefstijl en stemmingen. Behalve theorie zal ook de praktijk aan bod komen.

’s Morgens is er voor alle in CVA geïnteresseerden een informatief gebeuren in de hal van Gelre Zutphen. Er zal aandacht worden besteed aan de CVA oefen app. Hoe kun je deze downloaden en het gebruik hiervan? Verder zullen er leefstijladviezen gegeven worden en is er een tafel met voorlichtingsmateriaal over ‘Hoe herken en voorkom je een CVA?’.

Mocht je mensen kennen voor wie je dit aanbod zinvol lijkt, geef dit bericht dan door. De ochtend in het Gelre is gratis en vrij toegankelijk. Voor het middagprogramma, eveneens gratis, is opgave vooraf noodzakelijk. Het formulier hiervoor kan men opvragen via tel: 06 57565904, Carla de Witte, CVA-ketencoördinator regio Zutphen. Aanmeldingen kunnen tot 10 april worden ingeleverd.

Zowel de meewerkende disciplines als de organisatoren komen uit verschillende geledingen: Gelre Zutphen, ViaReva, Sutfene, Sensire, MEE en Siza.