A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Achterhoek Zorgcongres

11-04-2012

‘De toekomst kunnen we alleen aan als we het samen doen’

Azora, Caransscoop, GGD Gelre-IJssel, Rabobank, Regio Achterhoek, Sensire en Slingeland Ziekenhuis organiseren op 23 april 2012 in de DRU Cultuurfabriek het Achterhoek Zorgcongres voor zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn, gemeenten en patiëntenverenigingen over de toekomst van de zorgsector. Het doel van dit congres is om door samenwerking en verbinding ook in de toekomst een vitale Achterhoek te garanderen.

Speciaal voor de Achterhoek heeft de Rabobank in samenwerking met bovengenoemde organisaties een uitgebreid onderzoek verricht naar de trends en toekomstscenario's van de zorgsector. De uitkomsten van dit onderzoek worden op het congres gedeeld . Het Achterhoek Zorgcongres staat in het teken van de Vitale Leefomgeving van Agenda 2020.

Gastsprekers
Een drietal gastsprekers van de GGD-Gelre IJsel, Sensire en het Slingeland Ziekenhuis zullen aan de hand van bestaande projecten kort toelichten hoe zij denken een vitale Achterhoek nu en in de toekomst te garanderen, ter inspiratie van alle aanwezigen. Daarbij ligt de nadruk op de verbetering van de kwaliteit van leven terwijl gelijktijdig de zorgkosten naar beneden gaan. Daarnaast zijn er nog een aantal prominenten uit alle geledingen van de zorgsector – van politiek, zorgprofessionals, zorgverzekeraar tot burgers – aanwezig die een bijdrage leveren aan de discussie. 

Agenda 2020
Drie partijen in de Achterhoek (Overheden, Ondernemingen en Maatschappelijke Organisaties) willen dat de Achterhoekse bevolking in 2020 (en daarna) in een duurzaam vitale, aantrekkelijke en gezonde regio leeft! Ze zijn er sterk van doordrongen dat ze alleen in gezamenlijkheid deze opgave kunnen aangaan: ‘ieder voor zich’ werkt niet langer. Agenda 2020 is een innovatief, ambitieus en duurzaam plan voor de toekomst van de Achterhoek. De agenda omvat projecten die inspelen op de kwaliteiten van de regio: vakmanschap, innovatiedrang en naoberschap. Agenda 2020 omvat de thema’s: Innovatieve & Duurzame Economie, Slim & Snel Verbinden, Vitale Leefomgeving en Kansrijk Platteland.

Iedereen die binnen deze groep valt en geïnteresseerd is om mee te denken over de toekomst van de zorgsector in de Achterhoek is welkom en kan zich aanmelden via de link www.rabobank.nl/achterhoekzorgcongres.