A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Asbestdeeltjes op de bovenste verdieping Het Weerdje niet verder verspreid

20-11-2012

Vrijdag 16 november is bij woonzorgcentrum Het Weerdje, Weerdjeshof 1 in Doetinchem, op een deel van de bovenste verdieping asbest aangetroffen. De gezondheid van bewoners en medewerkers staat voorop. Daarom is uit voorzorg de bovenste verdieping afgesloten en zijn vijf bewoners tijdelijk verhuisd naar een andere kamer binnen Het Weerdje. Maandag 19 november hebben eigenaar van het pand Habion en Het Weerdje uitslag gehad van het vervolgonderzoek over de gehele bovenste verdieping uitgevoerd door asbestbedrijf Tracé. De uitslag van het vervolgonderzoek geeft aan dat er geen verdere besmetting is geconstateerd. Habion zal de ingezette asbestinventarisatie ook voor de rest van het pand laten uitvoeren

De GGD heeft de resultaten van de onderzoeken bestudeerd en heeft geconcludeerd dat er geen risico is voor de volksgezondheid. Er wordt een informatiebijeenkomst voor bewoners en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers georganiseerd. Daar zijn vertegenwoordigers van Habion, Het Weerdje, GGD en de Arbodienst aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Met de asbestsanering van de CV-ruimte op de bovenste verdieping en de directe omgeving ervan wordt dinsdag 20 november gestart. De werkzaamheden zullen naar verwachting twaalf dagen duren. De bewoners van de bovenste verdieping kunnen indien gewenst hun kamer weer gebruiken. Bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers zijn ingelicht.