A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Beloning bestuurder Sensire

10-06-2017

Vandaag is de Actiz50 verschenen. Een lijst opgesteld door vakbond FNV over de beloning van zorgbestuurders. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de beloning van onze bestuurder, daarom geven we de onderstaande toelichting.

Wij begrijpen dat in deze tijden van hervormingen en bezuinigingen, de salarissen van zorgbestuurders kunnen zorgen voor emoties. Die salarissen moeten vanuit maatschappelijk oogpunt te verantwoorden zijn. Daarom hanteert Sensire al vele jaren de zogenaamde Governance-code.  Daarin staat dat bestuurders zich moeten houden aan de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT bestaat sinds 2013. Nu de jaarrekeningen 2016 zijn gepubliceerd, is er in de media veel aandacht voor de inkomens van bestuurders in de (semi)-publieke sector, waaronder ook de zorgsector valt.

De Raad van Toezicht van Sensire, zijnde de werkgever van bestuurder Maarten van Rixtel, heeft bij haar aantreden in 2009 bewust gekozen voor een lagere inschaling dan op grond van de normering van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (de NVZD) mogelijk was. In de daarop volgende jaren heeft de Raad van Toezicht steeds de aanbevolen aanpassing van de bestuurdersbeloning van de NVZD gevolgd. Deze aanpassing is gekoppeld aan de salarisaanpassingen uit de CAO’s, die in de zorgsector worden gehanteerd en bedragen enkele procenten.

In het jaar 2016 bedroeg het bruto salaris van Maarten van Rixtel € 187.690,-. Zoals in de Jaarrekening 2016 van Stichting Sensire expliciet bij punt 5.1.10. wordt vermeld wordt dit bruto salaris vermeerderd met de werkgeversbijdrage voor pensioen en sociale premies ad. € 10.883,- . Op grond van de WNT komt de totale bezoldiging van Maarten van Rixtel in 2016 uit op € 198.573,- (2015: € 205.140,-). Ten opzichte van 2015 is dit een daling van € 6.567,-

De overschrijding ten opzichte van de WNT-norm (klasse G) zal conform de geldende, wettelijke overgangsregeling in de daarvoor geldende termijn worden afgebouwd. De WNT-vergoeding is gecontroleerd door onze accountant en maakt onderdeel uit van de goedkeurende accountantsverklaring.

 

Sensire, 10 juni 2017