A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Bijeenkomst voor naasten van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

19-08-2016

Maandagavond 19 september 20.00-22.00 uur, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem

Op maandagavond 19 september organiseren Sensire, Siza, Zozijn Op Pad, VIT hulp bij mantelzorg en het Slingeland Ziekenhuis een bijeenkomst voor naasten van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  Met als thema:De veranderde rol van de naasten.

Hersenletsel is een ingrijpende levensgebeurtenis. Dit kan leiden tot aanzienlijke, langdurige en soms blijvende veranderingen in het maatschappelijk en psychisch functioneren voor mensen met hersenletsel. Het verwerken van het trauma is voor zowel de getroffene als voor de naasten een ingewikkeld proces. De mantelzorger / naasten krijgen naast het verwerken van de veranderde persoon ook te maken met een veranderde rol en positie binnen het (gezins) systeem.

Jos Berends, gedragsdeskundige, en zelf ook mantelzorger van zijn vader, zal deze avond ingaan op de veranderde rol van de naasten. Een rol en positie die vaak over het hoofd wordt gezien.

Naast het informatieve deel is er ook ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.                                                                                                                                                                                                 

De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis aan de Kruisbergseweg 25 in Doetinchem.

Hebt u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Dan kunt u zich aanmelden  tot  14-09-2016. Dit kan telefonisch via 06-22872773 of via mail leonie.derksen@siza.nl of m.reijntjes@sensire.nl 

De themabijeenkomst is alleen voor naasten van mensen met NAH en niet voor getroffenen zelf.