A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Durf je wél?

31-08-2012

Sensire algemeen maatschappelijk werk organiseert weer een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen. Deze training is bedoeld voor basisschoolkinderen van groep 7 en 8 die wonen in de gemeenten Aalten en Winterswijk.

Als het allemaal niet zo lukt…
Soms lukt het allemaal niet zo goed op school en met vriendjes en vriendinnetjes. Een kind kan daardoor stil zijn en het gevoel hebben dat het er een beetje ‘buiten staat’. Maar het kan ook zijn dat het kind gepest wordt of zelf pest. Een kind heeft vaak het gevoel dat het de enige is met deze problemen. In de cursus leren de kinderen dat ze niet de enigen zijn met deze gevoelens. Er wordt onder anderen over de volgende onderwerpen gepraat:
Complimenten geven en ontvangen, pesten, kritiek geven en ontvangen.

Wat leren kinderen in de cursus?
Kinderen leren in de cursus hun mening te geven, hoe ze om kunnen gaan met pestgedrag, hoe ze vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken en hoe ze om kunnen gaan met gevoelens. De cursus leert vaardigheden die het kind in zijn of haar eigen situatie toe kan passen. Tussen de bijeenkomsten door wordt actief geoefend en worden opdrachten gemaakt.

Waar en wanneer?
De sociale weerbaarheidstraining start op 23 oktober 2012 en is op dinsdagmiddag  van 15.30 tot 17.00 uur, in de Oosthoek, Olmenstraat 37 te Winterswijk. Er zijn acht wekelijkse bijeenkomsten met maximaal tien kinderen per groep. De cursus wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers. De cursus kost in totaal € 45,- (ontheffing mogelijk). Voor meer informatie of aanmelding kan men contact opnemen met Elles Banda: (0314) 35 67 45 of e-mail e.banda@sensire.nl  of met Anneke Thuijs: 06 – 12 71 58 24 of e-mail a.thuijs@sensire.nl.

Na aanmelding hebben de begeleiders een kennismakingsgesprekje met het kind en de ouders/verzorgers.