A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Extra scholing voor 800 Sensiremedewerkers

16-03-2017
Afbeelding: mevr_lukassen004

Komend jaar volgen 800 medewerkers van Sensire wonen met zorg extra scholing. Via het opleidingsprogramma ‘U woont nu bij Sensire’ leren ze om zich te verdiepen in de gewoontes van bewoners. Welke krant leest deze bewoner graag? Aan welke kant van de kamer stond het bed vroeger? Manager wonen met zorg Marleen van der Sijs: ‘Met kleine aanpassingen willen we bewoners nog meer een thuis bieden.’

Eind januari en begin februari vonden de startbijeenkomsten plaats van het opleidingsprogramma. Gerke de Boer, ontwikkelaar van ‘U woont nu bij Sensire’, hield een lezing vol met herkenbare voorbeelden. Daarbij werd veel gelachen en de medewerkers praatten na afloop fanatiek na. Dat ze zich ook echt aangesproken voelden, merkte van der Sijs de volgende dag al. ‘Een van de tips van Gerke de Boer was om in elke woonkamer reclamefolders neer te leggen, omdat mensen met dementie die graag bekijken. Twee verzorgenden hadden de lokale postbezorger direct gevraagd om meer reclamefolders te brengen.’

Bewonergerichter leren denken
Het programma moet eraan bijdragen dat bewoners bij Sensire zo veel mogelijk kunnen wonen zoals zij dat zelf willen. Van der Sijs: ‘We willen dat mensen zich gekend voelen en mooie momenten beleven. De basis van het vak blijft uiteraard perfecte zorg en behandeling. Maar daarbij willen we bewonergericht en belevingsgericht werken. We willen een cultuur creëren waarin we elkaar stimuleren om dat in elke situatie te doen.’

Medewerkers volgen tot februari 2018 thuis zeven e-learningmodules. Onderwerpen daarin zijn onder meer het gesprek met bewoners, respectvol omgaan met gewoontes die je niet prettig vindt en omgaan met emoties van familieleden die hun ouderlijk huis kwijt zijn. Op basis van de modules gaan teams met elkaar in gesprek. Alle goede ideeën die ze gaandeweg opdoen, delen ze met andere teams op intranet.

Ruimte voor ontwikkeling
Medewerkers reageren enthousiast op het programma, vertelt Van der Sijs. ‘We hebben de afgelopen jaren zuinig moeten zijn. Dat was voor medewerkers niet altijd leuk. Bovendien zijn er landelijk veel negatieve geluiden over verpleeghuizen. Medewerkers zijn daarom blij dat er weer ruimte is voor ontwikkeling en inspiratie. Dat het weer over de inhoud gaat. Na de openingsavond kreeg ik een mailtje van een verzorgende die zei dat ze weer helemaal trots is op haar vak.’

Sensire zet de laatste jaren met verschillende projecten in op de persoonlijke relatie tussen bewoners, familieleden en medewerkers. Bijvoorbeeld met De Heikanteling in Wehl en het recente project op De Lindenhof in Vorden. Van der Sijs: ‘In alles wat we doen proberen we het accent te verleggen van zorgen naar wonen. Het programma “U woont nu bij Sensire” past uitstekend bij die nieuwe koers.’