A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Honderdste klant trajectbegeleiding dementie

13-07-2011

Sinds in juli 2010 de eerste trajectbegeleider dementie is gestart in de regio Oost Achterhoek, is het aantal klanten flink gegroeid. Het aantal trajectbegeleiders is meegegroeid. Eind juni heeft de 100ste klant de weg naar ondersteuning door trajectbegeleiding gevonden.
Op dit moment adviseren en ondersteunen drie trajectbegeleiders ruim 100 mensen met dementie en hun mantelzorgers. In september komt er een vierde trajectbegeleider bij.

Een belangrijk deel van de zorg aan mensen met dementie wordt verleend door mantelzorgers, die vaak ernstig overbelast dreigen te raken. Door de praktische en emotionele steun, die trajectbegeleiders bieden kunnen zij het langer volhouden en kan vroegtijdige opname in een verpleeghuis worden voorkomen.

Volgens een onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel weten mantelzorgers vaak onvoldoende welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn bij de zorg aan een familielid met dementie. Ook missen zij praktische adviezen. De trajectbegeleider ondersteunt de mantelzorgers op een onafhankelijke en professionele manier, concludeert het Nivel: “Zes maanden na de start van de trajectbegeleiding zijn de meeste mantelzorgers beter op de hoogte van het zorg- en hulpaanbod in de regio. Ze waarderen het dat ze bij de persoonlijke begeleider terecht kunnen met vragen of problemen en ze gaan beter om met de gedragsveranderingen van hun naaste.”

De trajectbegeleider ondersteunt en adviseert zowel de dementerende als diens naaste omgeving. Hij richt zich niet alleen op de ziekteverschijnselen maar ook op de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van de klant en zijn familie. Naast actieve steun, organiseert de trajectbegeleider de benodigde zorg met de betrokken zorgverleners. De trajectbegeleider helpt, maar laat de regie bij de klant en de mantelzorger.

Trajectbegeleiders van het Netwerk Dementie Oost Achterhoek werken voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten.
Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz, GGNet, Livio, Sensire, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, VIT Oost-Gelderland, Zorgcombinatie Marga Klompé en de huisartsen participeren .

Helpdesk Dementie
Kunt u steun gebruiken bij de zorg voor een familielid met dementie? Blijf niet met uw zorg zitten, maar maak het bespreekbaar. Neem contact op met de Helpdesk Dementie. Telefoon: 0314 35 71 16 of via de e-mail: heldpdeskdementie@ggnet.nl