A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

IGZ bracht in 2015 bezoek aan Sensire De Bundeling

06-07-2016

In je vertrouwde omgeving blijven wonen, dichtbij familie, vrienden en buren. Dat wil toch iedereen? Sensire vindt dit ook erg belangrijk. Ook in Ruurlo. Sinds 2015 wordt er daarom naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg op De Bundeling geboden. Deze verandering is aanleiding geweest voor een bezoek van de IGZ op 9 januari 2015. Sensire is blij met toetsing van haar zorg- en dienstverlening; mede dankzij externe toetsingen wordt onze zorg beter.

Gisteren heeft de IGZ een overzicht gepubliceerd van 150 verpleegzorginstellingen die in 2015 zijn bezocht. Hierop wordt Sensire genoemd, omdat locatie De Bundeling is bezocht. De IGZ beoordeelt bij deze bezoeken of de zorg voldoet aan kwaliteitsnormen volgens de wet- en regelgeving.

Het toezichttraject is afgerond
Naar aanleiding van het eerste bezoek waren er verbeterpunten. Bij het controlebezoek na elf maanden heeft de inspecteur geconstateerd dat deze naar tevredenheid zijn opgepakt. Een citaat uit het rapport van de hertoets: "De inspectie vertrouwt erop dat de zorgaanbieder de resterende normen binnenkort zal naleven en sluit daarom met dit rapport het inspectiebezoek af." Hiermee is het toezichttraject afgerond. Sensire De Bundeling biedt haar bewoners nu en in de toekomst een prettig thuis waar samen met familie en vrijwilligers goede zorg wordt geboden.

Waardigheid & Trots
We streven voortdurend naar verbetering van het welbevinden van onze bewoners. Sensire neemt daarom deel aan het landelijke programma Waardigheid & Trots. In het project van Sensire geven onze bewoners samen met hun familie, vrijwilligers en medewerkers zelf vorm aan hun dagelijks leven.