A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

“In verwondering over dementie”

24-11-2011

Ruim 200 medewerkers van zorginstellingen in  Oost-Achterhoek namen op 16 en 17 november 2011 deel aan één van de drie symposia “In verwondering over dementie”.

Het aantal mensen met dementie in de regio Oost- Achterhoek zal toenemen van 2.050 in 2011 tot 3.450 in 2030. Een belangrijk deel van deze mensen woont thuis. De zorg aan hen wordt verleend door mantelzorgers al dan niet met ondersteuning van huishoudelijke verzorging en wijkzorg. Vergroten van de kennis van dementie en daardoor een juiste benadering van mensen met dementie door deze medewerkers is van groot belang voor de kwaliteit van zorg.
 
“De wondere wereld van de dementie”
Jos Cuijten nam in haar lezing de deelnemers mee in deze wereld. “Door nieuwe inzichten in de hersenfunctie krijgen we steeds meer begrip van de werking van de hersenen van mensen met dementie. Hierdoor kunnen we de oorzaak van moeilijk gedrag bij dementerenden beter leren begrijpen. Dit leidt tot minder gevoel van onmacht en meer rust bij de dementerenden en zijn/ haar verzorgenden”. Na de lezing werd een documentaire vertoond waarin vier mensen met dementie op indringende wijze vertelden over hun ervaringen en gevoelens. Een interview met twee mantelzorgers gaf de deelnemers inzicht in de problemen waarmee partners en kinderen geconfronteerd worden. Een trajectbegeleider vertelde daarna kort waarbij zij mensen met dementie en hun familie kunnen ondersteunen. Ter afsluiting van het symposium werd de opgedane kennis door middel van interactief toneel in de praktijk gebracht.

Vervuld van nieuwe inzichten en enthousiasme om deze in hun werk in de praktijk te brengen, gingen de deelnemers van het eind van de bijeenkomst naar huis.

Samenwerkende partijen
De symposia zijn georganiseerd door het Netwerk Dementie Oost Achterhoek. Een samenwerkingsverband van Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz, GGNet, huisartsen, Livio, Sensire, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, VIT Oost-Gelderland en St. Zorgcombinatie Marga Klompé met als doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun familie te verbeteren.

Meer informatie
Neem contact op met de Helpdesk Dementie via het algemene telefoonnummer (0314) 35 71 16 of e-mail: heldpdeskdementie@ggnet.nl