A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

In voor zorg-symposium 'Ketensamenwerking loont'

12-07-2012

Het aantal patiënten met hartfalen zal de komende jaren door de vergrijzing sterk toenemen. Om hier goed op in te kunnen spelen, heeft Sensire met ondersteuning van In voor zorg! de  ketensamenwerking met onder ander het Slingeland Ziekenhuis in de regio Oost-Gelderland een stevige impuls gegeven.

Hoe bouw je een goed werkend netwerk en wat levert het op? Antwoord op deze vragen krijgt u tijdens het symposium ‘Ketensamenwerking loont’ op 24 september.

Sensire: betere ketensamenwerking hartfalen
Doel van Sensire was de kwaliteit van samenwerking bij de zorg van patiënten met hartfalen in de driehoek huisarts, ziekenhuizen en Sensire verder uit te bouwen en te optimaliseren. Met als resultaten:

  • betere aansluiting bij de behoefte van de klant: meer tevreden klanten
  • efficiëntere inzet van middelen: minder ziekenhuisopnames
  • meer kwaliteit in het dienstverleningsproces

Met het Slingeland Ziekenhuis heeft Sensire de samenwerking geïntensiveerd en uitgebreid naar andere specialistische zorgvragen. Patiënten krijgen van Sensire en het Slingeland Ziekenhuis sámen geïntegreerde verpleegkundig specialistische zorg, van ziekenhuis tot thuissituatie met behulp van digitale ondersteuning. Een groot winstpunt is dat de focus in de zorg veel meer naar voren is verplaatst: er is meer aandacht voor vroegsignalering en preventie in de wijk en bij de klanten thuis. Dat maakt het mogelijk eerder in te grijpen en de zorg voor patiënten tussen de verschillende partijen beter af te stemmen. 

In voor zorg-symposium ‘Ketensamenwerking loont’
Het symposium vindt plaats op

Programma
14.30 - 15.00 uur   Ontvangst
15.00 - 16.00 uur   Plenaire opening
16.00 - 16.30 uur   Pauze met warme snack
16.30 - 17.30 uur   Workshopronde 1
17.30 - 17.45 uur   Wissel
17.45 - 18.45 uur   Workshopronde 2
18.45 uur                Netwerkborrel

Workshops
Tijdens het symposium kunt u 2 van de volgende 4 workshops volgen:

Workshop 1: We hebben elkaar nodig
Vanuit de overheid wordt steeds meer gestuurd op samenwerking tussen de zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Een goed draaiend netwerk is daarbij essentieel. Hoe bouw je een netwerk? In voor zorg-projectleider Huub Raemakers geeft een praktische handreiking over het bouwen van een netwerk rond een doelgroep.

Workshop 2: We willen innoveren
Zorg op afstand, waarbij er via een beeld, geluid of andersoortige verbinding contact is tussen cliënten en zorgverleners, is één van de meest veelbelovende innovaties in de zorg. Deze nieuwe vorm van zorgverlening krijgt langzaam maar gestaag een prominente plaats binnen de transmurale zorg, zo worden opnames voorkomen en polibezoeken teruggedrongen. Relatiemanager Monique Oord, directeur patiëntenzorg Erwin Bomers en een hartfalenverpleegkundige vertellen u hier alles over.

Workshop 3: We willen resultaat
Sensire en het Slingeland Ziekenhuis hebben een gezamenlijke visie op samenwerking in specialistische zorg in 2015. Bestuurders Maarten van Rixtel, Sensire en Geert Huisman, Slingeland Ziekenhuis, vertellen hierover in de inleiding. Het bijwonen van deze workshop geeft de mogelijkheid tot een verdere verdieping en het stellen van vragen. Zij gaan graag met u in gesprek.

Workshop 4: We durven digitaal te werken
Klanten van Sensire met een AWBZ-indicatie kunnen met een iPad ondersteund worden door hun wijkteam. De klant kan op elk gewenst moment beeldcontact maken met de wijkverpleegkundige. Als hij of zij ergens mee zit en iets wil vragen over zijn/haar gezondheid. Tonnie Vogel, programmamanager zorg op afstand, en een wijkverpleegkundige vertellen u hier alles over.

Aanmelden
Gebruik voor uw aanmelding het digitale inschrijfformulier. Hierin kunt u ook ook workshopkeuze aangeven.

Deelname aan het symposium is gratis!

Uitnodiging ketensamenwerking loont
Uitnodiging ketensamenwerking loont