A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Initiatief BuurtAanZet presenteert zich aan politieke partijen in Aalten

19-03-2014

Donderdagavond 13 maart presenteerden negen organisaties in Aalten hun gezamenlijke initiatief BuurtAanZet. In de zaal zaten ruim vijftig vertegenwoordigers van politieke partijen, Wmo-raad,  Ouderbond en Senioren/GehandicaptenRaad en Wmo-consulenten van de gemeente Aalten. Zij gingen met elkaar in gesprek over wat de transitie en het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente betekent voor de inwoners van Aalten. Van burgers wordt in de toekomst vaker een eigen bijdrage verwacht. BuurtAanZet speelt hierop in en wil de eigen kracht van buurten en inwoners van Aalten benutten en versterken.

De buurt is aan zet!
BuurtAanZet is een gezamenlijk initiatief van Figulus welzijn, Estinea, Sensire, MEE Oost-Gelderland, Careaz, Marga Klompé, Hameland, De Woonplaats en de Politie. Professionals van al deze organisaties werken in BuurtAanZet heel nauw samen en maken optimaal gebruik van elkaars kennis en netwerk. Arnold Roelofs van Estinea: ‘We zoeken actief de verbinding met inwoners en met andere partijen in buurten, zoals scholen, kerken en verenigingen. We maken dus gebruik van de (burger)kracht die in buurten in Aalten al sterk aanwezig is. Vandaar uit willen we inwoners stimuleren en motiveren om in beweging te komen en iets voor elkaar te betekenen. We gaan vanuit BuurtAanZet dus geen dingen doen vóór inwoners, maar samen met inwoners. De buurt is aan zet!’

Zes van de zeven politieke partijen in Aalten waren donderdagavond aanwezig. De reacties op het initiatief BuurtAanZet waren overwegend positief en enthousiast. Johannes Goossen van Figulus Welzijn: ‘De meeste politieke partijen ervaren net als wij dat er actie voor nodig is om buurten en inwoners in beweging te brengen. Zij geven daarom graag ruimte voor dit initiatief.’
 

Afbeelding: 140318 Foto presentatie aan politiek