A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

iPad inzetten voor een zinvolle dagbesteding bij dementie

04-11-2013

In het afgelopen studiejaar hebben Sensire en Saxion samengewerkt om een meer zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie te vinden. Vier afstudeerstudenten hebben de mogelijkheden onderzocht van het inzetten van de iPad voor deze zinvolle dagbesteding. Om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren, maar ook efficiënter te maken zijn maatregelen nodig die de kwaliteit van leven vergroten. Het is belangrijk dat deze maatregelen aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en dat ze de zelfredzaamheid en regie over het eigen leven vergroten.

Er zijn veel onvervulde wensen als het gaat om een zinvolle dagbesteding. Eén ervan is de behoefte van de klant en mantelzorger naar ondersteuning bij het geheugen. Het gebruik van iPads bij mensen met dementie kan, met behulp van per persoon verschillende apps, tegemoet komen aan deze behoefte. Hoewel mensen met dementie onder andere door geheugenproblemen moeite hebben met het bewust leren van nieuwe dingen, toont onderzoek aan dat ze onbewust wel degelijk nieuwe dingen kunnen leren.  Daarom heeft er op de dagbehandeling bij Sensire Den Ooiman een pilot plaats gevonden onder mensen met beginnende dementie die iPads gaan gebruiken voor een zinvolle dagbesteding. Ook heeft een groep van vier studenten wijkzorgklanten met cognitieve stoornissen thuis ondersteund in het gebruik van de iPad voor een zinvolle dagbesteding.

Eerste resultaten veelbelovend
De eerste resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Gebleken is dat klanten, ondanks de dementie, in staat zijn om te leren de iPad en de apps te gebruiken. Dit heeft positieve gevolgen voor het zelfvertrouwen van de klanten. Ook zorgt het ervoor dat de klanten zich meer betrokken voelen bij de maatschappij. De klanten waren enthousiast over de mogelijkheden die de iPad hen biedt voor een zinvolle dagbesteding.

Vervolgonderzoek
Inmiddels is een tweede groep van vier studenten aan de slag gegaan bij Sensire. Vervolgonderzoek moet inzicht bieden welke apps voor mensen met dementie bruikbaar zijn, waar ze aan moeten voldoen en hoe de methodiek aanscherpt kan worden om mensen met dementie en hun verzorgers nog beter te kunnen coachen in het leren gebruiken van de iPad.

Voor meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met projectleider André Hermsen via a.hermsen@sensire.nl