A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Ken je eigen kracht en zet die in als vrijwilliger

21-08-2015

Specifieke talenten en ervaringen inzetten om iemand te ondersteunen die even niét in zijn eigen kracht staat is een geweldige uitdaging! Als mens een medemens ondersteunen maar daarmee ook de eigen horizon verbreden en nieuwe ervaringen op doen. Dit vrijwilligerswerk met gevarieerde ondersteuningsvragen biedt daar alle ruimte voor.

Wat houdt dit vrijwilligerswerk in?
Ieder mens heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat door ziekte, financiële problemen, eenzaamheid of overbelasting. Dan kunnen mensen bijvoorbeeld gebruik maken van het maatschappelijk werk van Sensire. Een maatschappelijk werker kijkt samen met iemand naar een gericht aanbod dat inspeelt op de behoefte. Naast professionele hulp vormt activeren van het eigen sociaal netwerk vrijwel altijd ook een onderdeel van dat aanbod, maar niet bij iedereen is dat netwerk vanzelfsprekend. Dan kan een vrijwilliger uitkomst bieden.

Hoe wordt de vrijwilliger ingezet?
Het kan gaan om het oplossen van allerhande praktische zaken, zoals het ordenen van de administratie, invullen van formulieren, activeren bij dagbesteding, steun en structuur bieden, ondersteunen bij het vinden en aangaan van sociale contacten, of een luisterend oor bieden. De vrijwilliger bezoekt in overleg iemand gemiddeld één keer per week, 1 tot 3 uur. De ondersteuning is gratis.

Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. De filosofie is dat mensen een schat hebben aan ervaringen, bekwaamheden, deskundigheid en kennis. Zij krijgen een korte cursus van vijf dagen aangeboden om goed voorbereid aan de slag te kunnen. Op 17 september start de cursus. Ook na de cursus worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door een professionele coördinator. Men kan ingezet worden in het werkgebied van Sensire.

Zin in vrijwilligerswerk?
Inzicht in de eigen kracht en die willen inzetten om de zelfredzaamheid van een medeburger te stimuleren en zo het welbevinden van die persoon te verbeteren? Dan is dit vrijwilligerswerk een enorme uitdaging. Wij zoeken mensen met ervaring en talent op allerlei gebied. Men ontvangt een reiskostenvergoeding.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kan men contact opnemen met één van de coördinatoren:
Thea Staffhorst. Tel. 06 229 765 06 of mailen naar t.staffhorst@sensire.nl
Madelon Misasa Tel. 06- 101 237 45 of mailen naar  m.misasa@sensire.nl