A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Kunst raakt dementerende ouderen

21-05-2015

Vrijwilligers van Lang Leve Kunst brengen kunst bij dementerende ouderen  

Met kunst kan je mensen raken en dat geldt helemaal voor mensen die dementeren. Dat dat zo is, bevestigen de mensen die meewerken aan de activiteiten van Lang Leve Kunst voor mensen met dementie. Dit seizoen zijn dat bijvoorbeeld: ‘Zang aan de rand van het bed’ en ‘Beeldende kunst aan huis’. Leden van de koren Con Brio, Het Kleine Holte Koor en Hartgelach treden deze maanden op met elk een eigen programma dat ze in de huiskamer van dementerende mensen op verschillende zorglocaties uitvoeren. En 5 kunstenaars bezoeken licht dementerende mensen in woongroepen en praten een aantal weken achter elkaar met hun over beeldende kunstwerken die ze meebrachten. 

Dementerende ouderen hebben te kampen met een verlies van besef van plaats, tijd, mensen en dingen wat gepaard gaat met angst en verwarring. Muziek en beeldende kunst bieden tegenwicht en brengen positieve emoties en roepen herinneringen op. Want kunst appelleert aan delen van het geheugen die veel langer in tact blijven dan het kennisgeheugen. Een begeleider van een woongroep zei: “Beeldende kunst aan huis was een geweldig succes. Zo geweldig mooi  om te zien dat bewoners die nergens meer aan mee willen doen toch gaan zingen, praten, lachen en schilderen.”

De activiteiten die Lang Leve Kunst voor dementerenden organiseert zijn kleinschalig en vinden in de eigen vertrouwde omgeving van de woongroep plaats. De zangers en kunstenaars doen dat allemaal als vrijwilliger. Ze worden begeleid door professionals: zangeres Pieternel van Amelsvoort van de Stichting Diva Dichtbij en beeldend kunstenares Berna Bonekamp. Die begeleiding is intensief. Voorafgaand aan de eerste optredens/ ontmoetingen zijn er workshops. Daarna gaat iedereen zelfstandig aan de slag op meerdere locaties. Soms gaat de docent mee. En ter afsluiting komen de vrijwilligers en docenten weer bij elkaar om ervaringen te delen en de werkwijze te verbeteren. Gelijk na de zomer start de tweede editie, want alle vrijwilligers willen door.  Zoals een koorlid zei: “Het was even wennen, maar al heel snel was de spanning weg en merkte je al dat er contact was. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.”  

Achterhoeks programma Lang Leve Kunst en Naoberschap
Partners van het Achterhoekse programma Lang Leve Kunst en Naoberschap zijn Markenheem, Sensire, Diafaan, De Gouden Leeuw, Azora, het Slingelandziekenhuis, Kruiswerk Achterhoek, Sité, het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek en de Gruitpoort. De Gruitpoort is initiatiefnemer en voert het programma uit.

Lang Leve Kunst
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Veel van hen zijn actief in kunst en cultuur. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst draagt hieraan bij met een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen, door samenwerking en interactie bij kunstprojecten te stimuleren tussen ouderen en jongeren en door verbinding te creëren tussen welzijn, zorg en kunst.

Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen geven een aanzienlijke financiële bijdrage aan dít project. Zie voor meer informatie www.langlevekunst.nl/de-kwartiermakers.