A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Medewerkers Sensire thuishulp geïnformeerd over ontslag

02-09-2013

Op 21 mei 2013 heeft Sensire laten weten dat zij op 31 december 2013 stopt met het aanbieden van huishoudelijke verzorging. Zorgvuldig onderzoek naar alternatieve vormen om huishoudelijke verzorging na 2013 te kunnen continueren, heeft niet tot oplossingen geleid.

Sensire heeft de afgelopen maanden gebruikt om met vele partijen te spreken en om de mogelijkheden te onderzoeken om na 2013 de huishoudelijke verzorging te kunnen continueren. Ondanks dat de gemeenten wel de bereidheid hebben getoond om te zoeken naar mogelijkheden, bleek het onmogelijk om binnen een redelijke periode voldoende duidelijkheid van de gemeenten te krijgen over 2014. Daarnaast werd duidelijk dat Sensire een groot juridisch risico loopt met grote financiële consequenties wanneer zij de huishoudelijke verzorging in een andere vorm zou willen continueren. Sensire wil een gezonde, solide en duurzame organisatie blijven. Na zorgvuldig onderzoek concludeert Sensire dat zij met ingang van 2014 moet stoppen met het leveren van huishoudelijke verzorging, in welke vorm dan ook. Hoe spijtig zij dat ook vindt. Dit heeft tot gevolg dat Sensire het besluit van het UWV moet uitvoeren en haar medewerkers van de huishoudelijke verzorging nu daadwerkelijk moet ontslaan.

Uitvoeren ontslagvergunning
Om bovenstaande redenen zal Sensire de ontslagvergunning die zij op 24 juli 2013 van het UWV heeft ontvangen, gaan uitvoeren. De medewerkers zijn over de achtergrond van dit besluit geïnformeerd en hebben de afgelopen dagen hun ontslagbrief ontvangen. Hoewel deze maatregel onvermijdelijk is, betreurt Sensire het zeer dat zij het dienstverband met haar medewerkers moet beëindigen.

Sociaal plan
Voor de 800 thuishulpmedewerkers ligt er een sociaal plan met een goede wachtgeldregeling volgens CAO. In het sociaal plan is onder meer opgenomen dat Sensire inspanning verricht om medewerkers op te leiden of te begeleiden naar ander werk. Als dat niet lukt, dan zal Sensire de wachtgeldregeling conform CAO uitvoeren. Sensire probeert hiermee ondanks alles, zo goed mogelijk zorg te dragen voor haar medewerkers van de huishoudelijke verzorging.

Overleg met gemeenten
De gemeenten streven naar continuïteit van de zorg. In dat kader hebben zij aangegeven dat zij zullen zorgdragen dat de relatie tussen de medewerker en de klant ná 2013 zoveel mogelijk in stand blijft. Bovendien lieten de gemeenten weten dat zij erop toe zullen zien dat partijen zich aan de overnameverplichting in de CAO houden. Sensire zal er alles aan doen om de gemeenten hierin te ondersteunen.