A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Met zijn twee bereik je meer!

10-03-2016

Is het niet mooi om als mens een medemens te ondersteunen en daarmee ook je eigen horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op doen? Sensire zoekt vrijwilligers die goed kunnen aansluiten bij een ander en daardoor een veranderingsproces op gang kunnen brengen. Jouw specifieke talenten en ervaringen inzetten om iemand te ondersteunen die even niet in zijn eigen kracht staat is een geweldige uitdaging!

Wat houdt vrijwilligerswerk bij Sensire in?
Iedereen heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat door bijvoorbeeld ziekte, financiële problemen, eenzaamheid of overbelasting. Mensen kunnen dan hun vraag stellen bij een Voormekaar- of Ondersteuningsteam of het Zorg- WMO loket of via maatschappelijk werk. Een medewerker van dat team kijkt dan samen met die persoon naar een gericht aanbod dat inspeelt op diens behoefte. Naast professionele hulp vormt activeren van het eigen sociaal netwerk vrijwel altijd ook een onderdeel van dat aanbod, maar niet bij iedereen is dat netwerk vanzelfsprekend. Dan kan een vrijwilliger uitkomst bieden. Met zijn Twee op een gelijkwaardige wijze werken aan een oplossing.

Hoe wordt de vrijwilliger ingezet?
Het kan gaan om het oplossen van allerhande praktische zaken zoals het ordenen van de administratie of invullen van formulieren, activeren bij dagbesteding, steun en structuur bieden, ondersteunen bij het vinden en aangaan van sociale contacten of een luisterend oor bieden. De vrijwilliger bezoekt, in overleg, iemand gemiddeld één keer per week, 1 tot 3 uur. De ondersteuning is gratis.

Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. De filosofie is dat mensen een schat hebben aan ervaringen, bekwaamheden, deskundigheid en kennis. Zij krijgen een korte cursus van vijf dagen aangeboden om goed voorbereid aan de slag te kunnen. Op donderdag 7 april start de cursus. Ook na de cursus worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door een professionele coördinator. Je kunt ingezet worden in de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Aalten. Je ontvangt een reiskostenvergoeding van Sensire.

Zin in vrijwilligerswerk?
Ken jij je eigen kracht goed en wil je die inzetten om de zelfredzaamheid van een ander te stimuleren en zo het welbevinden van die persoon te verbeteren? Dan is vrijwilligerswerk een enorme uitdaging. Wij zoeken mensen met ervaring en talent op allerlei gebieden.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kan men contact opnemen met de coördinator:

Madelon Misasa via tel. 06 - 10 12 37 45 of mail naar  m.misasa@sensire.nl