A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Mini-symposia ‘In verwondering over dementie ‘ voor mantelzorgers

14-09-2012

Dementie is volgens artsen de meest ernstige en ingrijpende volksziekte. Bij iedereen gaat de ziekte gepaard met geheugenverlies, gedrag- en karakterveranderingen en lichamelijke gebreken. Dit is voor de betrokkene en alle mensen in zijn omgeving ingrijpend, zowel emotioneel als fysiek. Het merendeel van de zorg aan mensen met dementie wordt gegeven door familieleden, bekenden en vrijwilligers. Het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan zal de komende jaren alleen maar toenemen. Ondersteuning van mantelzorgers is van groot belang, zodat zij het langer kunnen volhouden.

Het Dementienetwerk West Achterhoek organiseert op woensdag 24 oktober 2012  van 13.00 tot 16.30 uur een minisymposium: “In verwondering over dementie” bestemd voor mantelzorgers.

Na een succesvolle bijeenkomst in 2011 willen we nog meer mensen de gelegenheid bieden deze inspirerende middag over dementie en de omgang met mensen met dementie bij te wonen. Met onder andere de lezing ”De wondere wereld van dementie” en  interactief toneel door Jos Cuijten en een gesprek met mantelzorgers over hun ervaringen. Rondom het programma is er een informatiemarkt over de ondersteuningsmogelijkheden van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Aanmelden via:  http://www.formdesk.com/sensiresdc/SymposiumDementieMantelWest_form  of via de Helpdesk Dementie 0314  32 91  91.

U bent vanaf 12.30 uur in zalencentrum de Kruisberg in Doetinchem.  De toegang is gratis