A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Ondersteuning bij schulden

20-06-2013

Hebt u schulden? Krijgt u brieven van incassobureaus? Staan de deurwaarders bij u op de stoep? Help! Wat nu? Wat moet u doen? Bij wie kunt u terecht?

Om te beginnen, niets doen lost niets op en kost alleen maar meer geld. Neem daarom in ieder geval contact op met uw schuldeisers om de situatie uit te leggen.

Maar u kunt meer doen:

  • Zoek op tijd hulp bij uw betalingsachterstanden.
  • Neem al contact op met bijvoorbeeld de verhuurder van uw woning of met uw zorgverzekeraar als er een betalingsachterstand dreigt. Bijvoorbeeld als uw of uw partner werkeloos wordt.
  • Neem contact op voor het afspreken van een betalingsregeling.

Tips en advies
Op Zelfjeschuldenregelen vindt u een stappenplan dat u kan helpen om een betalingsregeling te treffen met uw schuldeisers. Hier leert u daarvoor een overzicht van uw schulden en schuldeisers te maken om zo te bepalen wat u per maand kunt aflossen.

Incassobureaus en deurwaarders, wat is het verschil en wat doen ze. Hierover geeft Nibud duidelijke uitleg, inclusief tips en advies hoe te handelen.

Is op dit moment geen aflossing mogelijk of ziet u door de bomen het bos niet meer? Kijk dan op Klik voor hulp. Hier kunt u met uw vragen terecht.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het algemeen maatschappelijk werk in uw woonplaats.