A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Reactie Sensire aan vakbond Abvakabo/FNV

02-04-2015

Sensire is deze week benaderd door Wim van der Hoorn van Abvakabo/FNV. Hij heeft ons verzocht de onrust weg te nemen door te reageren op zijn e-mail. Hieronder treft men integraal de reactie van Sensire en het verzoek van deze vakbond aan.

Reactie van Sensire:

Vooruitlopend op het tripartiteberaad van 13 april aanstaande wil ik graag reageren op uw mail van 31 maart jl., waarin u mij vraagt om de onrust weg te nemen door middel van een duidelijke verklaring omtrent het voorleggen van de 3 dwingende opties aan de verzorgenden en het gedwongen omzetten van medewerkers naar het ZZP-schap bij Zorgzuster.

Het is voor mij geen enkel probleem om aan uw verzoek te voldoen omdat Sensire nooit dergelijke dwingende opties aan haar verzorgenden heeft voorgelegd en dat ook niet zal doen. Sensire heeft veel waardering en respect voor haar verzorgenden en heeft zich steeds – en zal dat blijven doen -  als een goed werkgever gedragen. Hierin word ik bevestigd door de steun van zowel de medezeggenschapsorganen en ook door de steunbetuigingen van Sensire medewerkers in de afgelopen dagen.

Het is binnen Sensire heel gebruikelijk om voortdurend in gesprek te blijven met haar medewerkers over relevante ontwikkelingen in het zorgveld, de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid die daarmee samenhangt. Zo wordt vanaf 2014 met hen gesproken over de gevolgen van het beleid in Nederland om burgers steeds meer eigen verantwoordelijkheid te geven en de gevolgen die dit beleid heeft voor de inzet van medewerkers in de thuiszorg. In 2014 hebben we de trend zien ontstaan dat het aantal uren persoonlijke verzorging daalt en dat heeft zich in het eerste kwartaal 2015 doorgezet. Dit is trouwens niet alleen binnen Sensire het geval, dat vindt in het hele land plaats.

Onze medewerkers in de zorgteams ervaren deze teruggang in uren ook aan den lijve (zij verlenen minder uren PV) en zij maken zich terecht zorgen over hun werkgelegenheid. Mede op hun verzoek spreek ik en de managers wijkzorg sinds vorig jaar met hen over deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen op hun werkgelegenheid. Daarbij is ook gesproken over de mogelijkheden van mobiliteit binnen Sensire en de mogelijkheden van bij- en omscholing.

Omdat we allen weten dat de zorgvraag alleen maar zal toenemen zijn ook in het kader van het behoud van werk voorbeelden genoemd als interne vacatures. In lijn met het beleid van de overheid om de mogelijkheden van particuliere zorg en zorg met een PGB indicatie te vergroten is tevens de mogelijkheid genoemd dat ondernemende medewerkers ZZP-er kunnen worden. Zowel de Ministeries van VWS, Sociale Zaken als ook Financiën willen meer ruimte voor ZZP in de zorg. De keuze om ZZP-er te worden ligt geheel bij de betreffende medewerker en sommige medewerkers kiezen hier zelf voor. Met nadruk wil ik nogmaals stellen dat er op geen enkele wijze druk is uitgeoefend op onze verzorgenden om welke keuze dan ook te maken. Ik ben van mening, dat Sensire met medewerkers, cliënten en medezeggenschapsorganen in goed overleg en gezamenlijk met elkaar een inspanning dienen te plegen om de werkgelegenheid van onze verzorgenden in de toekomst te behouden.

De brief van de FNV Zorg & Welzijn voor een vergadering met haar leden op 2 april 2015 en de uitlatingen in de  pers hebben veel onnodige onrust veroorzaakt onder medewerkers en klanten. Inmiddels zijn er zelfs Kamervragen over gesteld. Ik ga ervan uit dat u aanstaande donderdag het voorgaande klip en klaar aan uw leden kenbaar maakt en daarmee de ontstane onrust wegneemt.

Vanuit Sensire zijde zullen we de gesprekken met onze medewerkers en medezeggenschapsorganen verder blijven voeren en ingaan om mogelijke vragen en onzekerheden.

Graag spreek ik op 13 april aanstaande met de vakorganisaties in het tripartiteberaad over het voorgaande.

Met een vriendelijke groet,

Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire.

1 april 2015

 

Vraag van Abvakabo/FNV

Ik ben net gebeld door uw secretariaat. Voor het bepalen van een afspraak om te spreken over de kwestie die ik maar even kort de  'keuze uit 3 opties' noem. Nu de datum van 1 april niet doorgaat en 13 april as. als datum in het vizier komt, geef ik aan dat de FNV wil dat Sensire stopt met alle activiteiten die te maken hebben met het voorleggen van 3 opties aan de groep van 600 Verzorgenden die bij Sensire Thuis werkzaam zijn. Het is natuurlijk gek als u doorgaat met bv. de ZZP Zorgzuster bemiddeling terwijl wij daar pertinent tegen zijn. En pas op 13 april as. de kans krijgen om dat bij u neer te leggen.

Uit informatie van FNV leden die de door georganiseerde informatie bijeenkomsten hebben bezocht, maak ik op dat de managers aangeven dat de Persoonlijke Verzorging door o.a. de houding van de zorgverzekeraars zwaar onder druk is komen te staan. Er wordt op infobijeenkomsten gezegd dat "Sensire stopt met de PV" . En dat de werknemers kunnen kiezen uit 3 opties; -1- bemiddeling als verzorgende naar Sensire ZZP bureau Zorgzuster -2- omscholing naar ander werk, solliciteren vacatures bij Werken met Zorg en -3- beëindigingsovereenkomst met de werkgever sluiten. Op sommige bijeenkomsten is er doorgevraagd .. "en als je niet voor een optie kiest". Het antwoord van de manager was dan hard en duidelijk - dan volgt ontslag.

De informatie die uw managers op de bijeenkomsten verstrekken en de dwingende keuzes die de werknemers voorgelegd krijgen, veroorzaken ontzettend veel onrust. Die onrust kunt u wegnemen door iedereen en alles zo snel als mogelijk te zeggen dat de verzorgenden gewoon bij Sensire Thuis hun goede werk kunnen blijven doen en dat een wisseling van hetzelfde werk, van werknemer naar ZZP schap- niet aan de orde is. Op donderdag 2 april as.( 's avonds) organiseert de FNV een bijeenkomst voor de Verzorgenden. Ik wil u vragen om voor die bijeenkomst met een duidelijke Verklaring-Statement- te komen die tegemoet komt aan wat ik vraag: -- stop met het voorleggen van de 3 opties aan de verzorgenden -- stop met het organiseren van het PV werk bij Sensire via het eigen ZZP bureau Zorgzuster.

Met vriendelijke groet,

Wim van der Hoorn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn ---

31 maart 2015