A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Reactie Sensire op Stentor

04-11-2016

In aansluiting op de berichtgeving in De Stentor van vandaag delen wij hierbij de bevinding van Sensire met u.

Een van onze klanten van wijkzorg heeft vragen gesteld over de vergoeding die zij zou moeten betalen over extra uren zorg die geboden werden. Het ging hier om zorguren die werden verleend bovenop de uren die in het kader van de Wet langdurige zorg waren geïndiceerd.

De wijkverpleegkundigen van Sensire hebben naar behoren gehandeld rondom het aanbod dat ze aan mevrouw hebben gedaan. Ze zijn vooraf transparant geweest over het aanbod van Sensire en de consequenties van de overstap van zorg, geleverd door zzp-ers (zorg in natura), naar een zorgorganisatie zoals Sensire (dat ze minder zorg krijgt in uren).

De wijkverpleegkundigen hebben hierover contact gehad met het zorgkantoor om te achterhalen of er extra geld beschikbaar kon komen voor deze klant, maar het zorgkantoor heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is. De wijkverpleegkundigen hebben uitgelegd dat de mogelijkheden binnen de Wet langdurige zorg zorg beperkter zijn dan binnen de Zorgverzekeringswet. Het aantal uren zorg dat geleverd mag worden, wordt immers voorgeschreven door het CIZ op grond het geïndiceerde Zorgzwaartepakket. De wijkverpleegkundige is hierover meerdere malen met mevrouw in gesprek geweest en heeft mevrouw hierover voorgelicht.

In De Stentor is verder te lezen dat mevrouw onaangekondigd bezoek heeft gehad van een paar medewerkers van Sensire. Het ging hier om wijkverpleegkundigen, zorgmedewerkers dus. Deze eindverantwoordelijke mensen voor de zorg aan mevrouw hadden hun bezoek beter even kunnen aankondigen. Daarom hebben zij meerdere keren hun excuses hiervoor aangeboden bij mevrouw. Deze werden door mevrouw geaccepteerd. De wijkverpleegkundigen hebben in deze situatie naar eer en geweten gehandeld. 

Wet- en regelgeving moeilijk te doorgronden
Het is voor een leek bijna niet te doorgronden hoe de wet- en regelgeving rondom de zorg in elkaar steekt en wat dit voor zowel klant als zorginstelling betekent. Het voelt voor de klant nu alsof zij moet betalen voor zorg die ze eerder wel gewoon 'gratis' kreeg, maar de overstap van zzp-ers naar een zorgorganisatie alsook binnen de strakke kaders van de Wet langdurige zorg, geven vrijwel geen mogelijkheden om het anders te organiseren.

We hebben begrip voor het onbegrip van mevrouw, maar dit is de wereld van de zorg zoals die in Nederland op dit moment is. Iedereen moet zich aan regels houden die bijna niemand meer begrijpt. Daarom zijn wij als Sensire groot voorstander van vereenvoudiging van de wet en regelgeving en vermindering van administratieve lasten.