A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Reconstructie collectieve ontslagaanvraag UWV

17-10-2013

Sensire heeft kennis genomen van de brief van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft een reconstructie van de behandeling van de collectieve ontslagaanvraag door het UWV van Thuishulp Sensire BV (THS).

Sensire stemt in met de reconstructie van de Minister. Deze komt overeen met wat er voortdurend door Sensire over de ontslagaanvraag is gecommuniceerd.

Het UWV heeft de ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen terecht verleend, hoe pijnlijk ook voor alle betrokkenen die hun baan bij Sensire gaan verliezen. Alle aantijgingen in de media daaromheen spelen geen rol, zegt nu ook de Minister.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tijdens zijn bezoek op 26 augustus jl met de gemeenten afgesproken dat de gemeenten zich zullen inzetten om de relatie tussen klant en medewerker zoveel mogelijk in stand te houden. Sensire zal de gemeenten daarin volledig ondersteunen. 

De Staatssecretaris van VWS en Minister Asscher willen een “onafhankelijke derde” benoemen die moet volgen hoe hier uitvoering aan wordt gegeven. Sensire verwelkomt een onafhankelijke derde die de verdere gang van zaken gaat begeleiden. Alle betrokkenen hebben recht op het oordeel van een onafhankelijke deskundige omdat de verhoudingen helaas heel erg op scherp zijn gezet, vindt Sensire.