A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Rondkomen met uw geld en rustig slapen

18-04-2013

De economische crisis is een feit. Veel mensen moeten het met minder geld stellen. Maar ook los van de crisis en weinig geld heeft ieder persoon de verantwoording voor de maandelijks binnenkomende rekeningen. Het blijkt dat veel volwassenen (en ook jongeren) niet goed weten hoe ze overzicht moeten houden over hun financiële situatie. Geen overzicht over eigen geld levert stress op en dit zorgt weer voor slapeloze nachten. Lees het stappenplan om te komen tot een goed systeem.

Wat zijn vaste lasten ?
Vaste lasten zijn volgens een online woordenboek: ‘regelmatig terugkerende betalingen die men als verplichting is aangegaan’. Deze uitleg geeft eigenlijk goed weer wat het is. Kosten die u bent aangegaan en die regelmatig terugkeren. U kunt in die zin ook weten wanneer ze terugkomen. Niet alle kosten komen elke maand. Er zijn bedragen die u per maand, per kwartaal of één keer per jaar moet betalen. Het punt met veel vaste lasten blijkt te zijn dat u niet makkelijk kunt bezuinigen op deze kosten of waarvan u opeens kunt bedenken dat u het niet meer betaalt. Veel vaste lasten hangen namelijk samen met uw primaire levensonderhoud.

Welke vaste lasten heeft een gemiddeld gezin?
Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de vaste lasten van gezinnen of alleenstaanden. Er is daardoor een redelijk universele lijst aan te leggen van de kosten die de meeste gezinnen veelal maken. Ook alleenstaanden of jongeren hebben vaste kosten. Alleen zullen deze veelal verschillen van de onderstaande lijst. De een zal minder abonnementen hebben dan de ander, maar gemiddeld kan worden gesteld dat deze kosten in de meeste gevallen bestaan uit:

 • huis (onder andere hypotheek, huur)
 • gas water licht
 • zorgverzekering, eigen bijdrage en aanvullende verzekeringen
 • allerlei andere verzekeringen (onder andere auto, rechtsbijstand, huis, glas, inboedel)
 • schoolkosten (onder andere eigen bijdragen, boeken)
 • auto (onder andere onderhoud, motorrijtuigen belasting)
 • belastingen (onder andere gemeentelijke belastingen)
 • abonnementen
 • contributie

De meeste gezinnen zijn een groot deel van hun salaris aan vaste lasten kwijt. En dat is iets waar men goed bij stil moeten staan, omdat men dit niet altijd in de gaten heeft.

Wat zijn variabele lasten?

 • variabel = veranderlijk
 • lasten = kosten

Men duidt hiermee dus veranderlijke kosten aan. In uw gezin, huishouden en dergelijke  betekent dit dus - kosten die niet altijd hetzelfde zijn. Voorbeelden zijn boodschappen en benzine. Dit kan betaald worden van het geld dat u overhoudt na de vaste lasten te hebben betaald. Het is makkelijker om minder chocolade te kopen, dan de energie rekening niet te betalen.

Overzicht houden over uw vaste lasten
Als een groot gedeelte van uw salaris opgaat aan vaste lasten, dan is het dus van belang dat u goed overzicht heeft over deze vaste lasten. Het gevaar zonder overzicht is de gevoelswaarde van de rekening. Het ene moment lijkt er nog veel geld te zijn, terwijl u daarna toch in het rood komt te staan. Dit omdat u geen erg in de vaste lasten had. Veel schulden worden dan ook veroorzaakt, doordat mensen hun financiële huishouding niet goed in hun hoofd hebben. Dit is overigens natuurlijk niet de enige reden van schulden. Sommige mensen raken totaal buiten hun schuld in de schulden. Maar ook dan is het van belang om goed te weten wat er aan geld binnenkomt en wat eruit gaat.

Er zijn verschillende bedrijven en instellingen die zich bezig houden met deze zaken. Het Nibud is de bekendste. Kijk vooral eens rond op hun site. Er staat erg veel informatie op om te komen tot een goed beleid.

Het opzetten van een systeem
Als zoveel geld van het salaris naar vaste lasten gaat, is het dus van belang dat u weet hoeveel dit is en wanneer dit betaald moet worden. Er zijn bijvoorbeeld kosten bij die erg hoog zijn en die maar een keer per jaar betaald moeten worden. De meeste mensen redden dit niet van het maandsalaris als ze dit ineens moeten betalen.

Onderstaand systeem is een van de systemen waarbij u zowel overzicht heeft over:

 • het totaal aantal vaste lasten;
 • wanneer deze vaste lasten betaald moeten worden;
 • en hoeveel geld er per maand opzij gezet moet worden om het hele jaar door te komen.

Tevens zorgt dit systeem ervoor dat er altijd geld is voor vaste lasten, zolang er inkomsten binnenkomen. Het is een vrij eenvoudig systeem waarvoor u niet veel financiële kennis nodig heeft. Wel moet het regelmatig bijgehouden worden. Maar ook dit is niet veel werk als u deze elke maand even nakijkt. Tijdens het maken van het eigen systeem kunt u het stappenplan als leidraad volgen. Maak vooral een eigen plan.

stappenplan

 • Als eerste is het belangrijk dat er even tijd voor vrijgemaakt wordt. Een avond moet voldoende zijn voor de meest mensen. Regelt u de financiën met een partner dan moet zij of hij er ook bij betrokken worden - doe het vooral samen.
 • Als u thuis bent in Excel, dan is dit een mooie kans om Excel goed te benutten. Maak het schema dan vooral daarin, omdat het makkelijk aan te passen is. Bent u er niet in thuis, doe het dan op papier.
 • Zorg ervoor dat de bankafschriften bij de hand liggen en/of de rekeningen die telkens betaald moeten worden.

Stap 1
Maak een schema in Excel of op papier met twee grote kolommen en twaalf kleinere kolommen. Let er op dat er voldoende ruimte is in de twaalf kolommen om bedragen op te schrijven (zie ook de voorbeeld tabel).

Stap 2
Schrijf onder elkaar in de eerste kolom het gebied en in de tweede kolom het deelgebied. Let op: begin hiervoor op de tweede of derde regel. Zie ook het voorbeeld hieronder:

Huis

 • hypotheek
 • gas, water, elektriciteit
 • extra lening
 • enzovoort

Belasting

 • wegenbelasting
 • gemeentelijke belasting
 • enzovoort

Boodschappen en benzine zijn vaak geen vaste lasten maar variabele lasten.

Stap 3
Schrijf naast elkaar als hoofdkopjes in de twaalf kolommen 'jan - dec' naast elkaar. Elke maand een vak.

Stap 4
Pak de rekeningen erbij en schrijf in het schema per kopje - in welke maand - welk bedrag - uitgegeven wordt. Sommige bedragen zullen elke maand ingevuld worden, andere bedragen per drie maanden en weer andere één keer per jaar.

Er moet nu zoiets staan als in het onderstaand voorbeeld. Dit voorbeeld is beperkt tot mei, met maar een paar kopjes. In het schema dat thuis ingevuld wordt is het nu compleet van januari tot december en tevens zijn alle vaste lasten onder elkaar verdeeld. Meestal is dit een goed A4. De meeste mensen schrikken als zij dit ingevuld hebben. Dit komt omdat er nu overzicht komt over de bedragen. Vergeet namelijk niet dat mobiele abonnementen, internet enzovoort ook vaste lasten zijn en dit flink kan oplopen.

  jan feb mrt apr mei enz
huis            
hypotheek 500 500 500 500 500  
gas/ water/ licht 120 120 120 120 120  
enz            
belasting            
gemeente         600  


Stap 5
Als alles ingevuld is kunt u per maand optellen wat het totaal aan kosten is. Dit verschilt per maand. Zet deze totalen per maand onderaan in de kolommen. Tel vervolgens alle totalen bij elkaar op en deel dit bedrag door twaalf (maanden). Dit is het bedrag aan vaste lasten per maand. Dit bedrag gaat elke maand gestort worden naar de rekening.

Stap 5.5
Deze stap kan toegevoegd worden, omdat er ook bedragen terugkomen van bijvoorbeeld de overheid. Denk hierbij aan de hypotheekaftrek, de kindertoeslag en de zorgtoeslag. Een suggestie is om het totaal bij elkaar op te tellen en daarna af te trekken van het jaartotaal van de vaste lasten. Dit bedrag kan natuurlijk ook elke maand apart gezet worden.
Sparen kan overigens ook opgenomen worden als vaste lasten. Zet daarvoor 'sparen' als gebied en 'waarvoor er wordt gespaard’ als deelgebied. (zie ook stap 2). Zorg er wel voor dat duidelijk blijft hoeveel er gespaard is. Kortom het hele schema kan aangepast worden aan de persoonlijke situatie.

Mocht het bedrag hoger zijn dan gedacht dan is het nu mogelijk om door de bedragen heen te lopen en te kijken waarop bezuinigd kan worden.

Stap 6
Open een nieuwe rekening bij de bank of maak gebruik van een van de mogelijkheden van "rekeningen achter de rekening". Kijk hiervoor bij de eigen bank hoe dit werkt (bij de ING noemen ze dit plusrekeningen. Nadeel is dat er niet rechtsreeks vanaf geschreven kan worden). Er hoeft geen bankpas bij aangevraagd te worden, omdat de vaste rekeningen veelal automatisch overgeschreven worden en het zorgt ervoor dat er meer handelingen moeten plaatsvinden om aan dit geld te komen. Zie het als een soort eigen bescherming.

Stap 7
Stort iedere maand het bedrag dat bij stap 5 is berekend als eerste over naar deze rekening. Dit bedrag rekent zichzelf jaarlijks door. Soms zal het bedrag net iets onder nul liggen en soms ligt het er hoog boven. Slim is vaak om (als dit mogelijk is) een startbedrag te storten op deze rekening als een soort buffer.

Stap 8
Als het goed is, is er nog geld over. Maak een nieuw schema. We noemen dit het maandschema. Dit maandschema moet elke maand even ingevuld worden. Het is wijs om dit schema altijd bij de hand te houden. Schrijf bovenaan een kopje voor de inkomsten. Daaronder de kosten. U kunt nu namelijk gaan kijken naar de variabele lasten. De eerste kosten die er staan zijn de vaste lasten. Dit is het bedrag dat maandelijks naar de rekening gaat die net geopend is. Daaronder kunnen een aantal kopjes staan die elke maand terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan benzine en eten. Daaronder kan met een onderliggend streepje "________" een kopje gemaakt worden die elke maand ingevuld gaat worden met bedragen die die maand naar voren komen.

inkomsten (bedrag inkomsten)
uitgaven      
  vaste lasten [bedrag]  
  bezine [bedrag]  
  eten [bedrag]  
  ________ [bedrag]  
  ________ [bedrag]  
totaal     [totaal uitgaven]
totaal     [inkomsten-uitgaven]


Nu is er een goed overzicht over de inkomsten en de uitgaven.

Het bijhouden van het systeem
Het bijhouden van dit systeem is eenvoudig.

Elke maand:

 • moeten de vaste kosten gecontroleerd worden. Is het bedrag hoger dan gedacht, dan kan dit erbij geschreven worden voor volgend jaar.
 • moet het maandschema (variabel overzicht) ingevuld worden.

Ieder jaar:

 • Ieder jaar wordt een nieuw schema gemaakt, met de nieuwe bedragen.
   

Meer informatie?
Neem een kijkje op de Facebookpagina.