A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Sensire maatschappelijk werk Oost Gelre is er voor iedereen

30-08-2013

Sensire maatschappelijk werk is er in de gemeente Oost Gelre voor alle inwoners. Het aantal mensen dat hulp, zorg of advies nodig heeft, neemt toe en maatschappelijk werk kan een helpende hand bieden.

Tijd voor de intake
Iedereen die zich aanmeldt bij het maatschappelijk werk krijgt een gesprek (intake). In dit gesprek kan men vertellen wat er aan de hand is en geeft de maatschappelijk werker aan wat men van het maatschappelijk werk kan verwachten. De intake is bedoeld om de vraag en het doel goed helder te krijgen.
Vragen kunnen betrekking hebben op alle gebieden waarmee we in het leven te maken kunnen hebben, zoals wonen, werk, werkloosheid, financiën, schulden, opvoeding, relaties, echtscheiding, eenzaamheid en stress. De hulp die geboden wordt kan van Sensire zijn, maar ook van andere organisaties.  “We proberen het aanbod gericht en zo snel mogelijk in te zetten en werken daarbij intensief samen met andere organisaties”, vertelt maatschappelijk werker Lianne Paalman.

Aanbod speelt in op behoefte van de klant
Na de intake kan de maatschappelijk werker in overleg met de klant een gericht aanbod doen dat inspeelt op de behoefte zodat men zo snel mogelijk verder kan. Te denken valt aan het verstrekken van informatie en advies, kortdurende inzet van thuisbegeleiding, de inzet van vrijwilligers, een verwijzing of bemiddeling naar overige professionele zorg. Ook kan het zijn dat er meerdere instanties betrokken zijn, dan zorgt de maatschappelijk werker voor afstemming en coördinatie.

Meer informatie
Sensire maatschappelijk werk Oost Gelre heeft haar hoofdvestiging in Groenlo, het kantoor is te vinden op de bovenverdieping Gezondheidscentrum den Papendiek, Buitenschans 32. Daarnaast kan men op afspraak ook in Lichtenvoorde, Patronaatstaat 24, terecht. De hulp van het maatschappelijk werk Oost Gelre is gratis en is rechtstreeks te bereiken op werkdagen via: 0314-357390 of via het algemeen nummer: 0900 – 62 28 724. Ook kan men voor meer informatie kijken op www.sensire.nl. Sensire maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk op een groot aantal basisscholen in Oost Gelre. Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid om (anoniem) hulp te vragen via: www.klikvoorhulp.nl.