A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Sensire maatschappelijk werk Oude IJsselstreek voor iedereen

09-04-2015

Met de meeste mensen gaat het goed. Soms zijn er echter momenten dat de oplossing niet voor de hand ligt. Het kan dan fijn zijn om wat ondersteuning te hebben. Het maatschappelijk werk in Oude IJsselstreek is er voor iedereen om deze ondersteuning te bieden.

Vrij toegankelijk voor iedereen

Het maatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van ondersteuning. Elke inwoner van gemeente Oude IJsselstreek mag een beroep doen op het maatschappelijk werk. Sensire maatschappelijk werk is zichtbaar in de wijken, vindbaar op de scholen en vindbaar op het internet.

Digitaal en transparant

Wanneer men al een tijd rond loopt met een vraag en men komt er zelf en met de omgeving niet uit, kan men direct terecht op onze website: www.sensiremaatschappelijkwerk.nl. Hier staat algemene informatie over bijvoorbeeld: geld en schulden, gezin en opvoeding, relatie en scheiding, ruzie en geweld. De website biedt informatie, advies en zelfhulp. Hier zijn veel antwoorden op vragen te vinden. Dit jaar wordt het digitale aanbod flink uitgebreid. De hulpvrager krijgt toegang tot een eigen dossier. Eigen regie met betrekking tot de ondersteuning en de hulpvragen blijft op die wijze bij de hulpvrager. De informatie in het dossier is altijd toegankelijk. Men kan tips en adviezen op die wijze makkelijk terugvinden.

Aanmelden kan via de website: www.sensiremaatschappelijkwerk.nl. Sensire maatschappelijk werk is op werkdagen via het kantoornummer 0314 35 71 51 bereikbaar of via de mail amw.oudeijsselstreek@sensire.nl