A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Sensire ontvangt landelijke erkenning mantelzorg

26-03-2014

De officiële erkenning van de Stichting Werk en Mantelzorg is op woensdag 26 maart 2014 uitgereikt door Reneé Wilke, directeur klant van Menzis. Organisaties die de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maken voor hun werknemers mogen de officiële Erkenning in ontvangst nemen.
 
Sensire

“Werknemers in de zorg vinden het vaak de normaalste zaak van de wereld om een ander te helpen. Immers hebben zij van hun passie hun beroep gemaakt. Toch loopt dit gemiddeld al gauw op tot 17 uur per week. Dat is een parttime baan naast het reguliere werk en zorgt ervoor dat werknemers mogelijk overbelast raken”, stelt Liesbeth Hoogland.“ Met de aankomende bezuinigingen en de vergrijzing zal de groep werknemers met mantelzorgtaken niet alleen groter worden, ze worden ook noodzakelijk. De organisatie moet er dus voor zorgen dat medewerkers kunnen blijven werken maar ook hun naasten kunnen blijven verzorgen.

Sensire wil haar personeel vitaal en duurzaam inzetten. Daarbij hoort dat Sensire als werkgever niet de ogen sluit voor de privé-situatie van de medewerkers. Het herkennen en erkennen van de combinatie werk en mantelzorg is een belangrijke stap hierin. Sensire heeft afspraken gemaakt hoe zij werkende mantelzorgers kan ondersteunen. Zo werkt Sensire actief aan de balans van medewerkers tussen werk en privé. Immers “het zorgen voor” is een kernkwaliteit van de medewerkers. Als men thuis de zorgtaak goed kan vervullen, gaat het op het werk ook goed, is het uitgangspunt.

Voor het behalen van de erkenning heeft Sensire het afgelopen jaar actief werk gemaakt van het thema mantelzorg binnen de organisatie. Zo heeft zij bewustwording onder medewerkers en management vergroot; onder andere door een digitaal onderzoek over de combinatie werk en mantelzorg te doen. Verder is er een intranetpagina ontwikkelt met alle relevante informatie voor mantelzorgers.

Werknemers met mantelzorgtaken onder druk door versobering AWBZ
Het thema mantelzorg is de afgelopen jaren steeds prominenter geworden. Het is steeds meer een politiek en economisch thema en daarmee ook een zakelijk vraagstuk voor het bedrijfsleven. De nieuwe beleidslijn van de regering om met fors minder geld de AWBZ aan gemeenten over te dragen, verhoogt de druk op mantelzorgers. Voor hen wordt het lastiger om werk te combineren met een zwaarder wordende zorgtaak in de privésfeer. Dit kan leiden tot minder goed functioneren, overbelasting, of zelfs afwezigheid op het werk. Door het onderwerp actief onder de aandacht te brengen kunnen mantelzorgers blijven werken en mantelzorgen.

Stimulering Menzis, WGV Zorg en Welzijn
Sensire heeft werk gemaakt van mantelzorg met een interventiebudget van Menzis. De Werkgeversvereniging speelde een belangrijke rol in de samenwerking tussen Menzis, Sensire en uitvoerende partij Jong en Veer.

Afbeelding: Foto mantelzorgJPG