A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Sociale weerbaarheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 5 & 6

14-09-2012

Vanaf 27 september 2012 organiseert Sensire algemeen maatschappelijk werk wederom een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen. Deze training is bedoeld voor basisschoolkinderen van groep 5 en 6 die wonen in de gemeente Aalten en Winterswijk.

Als het allemaal niet zo lukt…
Soms lukt het allemaal niet zo goed op school en met vriendjes en vriendinnetjes. Een kind kan daardoor stil zijn en het gevoel hebben dat het er een beetje ‘buiten staat’. Maar het kan ook zijn dat het kind gepest wordt. Een kind heeft vaak het gevoel dat het de enige is met deze problemen.
In deze training ondervinden de kinderen, dat ze niet de enigen zijn met deze gevoelens. Er wordt onder andere over de volgende onderwerpen gepraat: verschillende manieren van reageren, omgaan met pesten, kritiek geven en ontvangen, nee zeggen, complimenten geven en ontvangen.

Wat leren kinderen in de cursus?
Kinderen leren in deze training o.a. hun mening te geven, op een juiste wijze te reageren, hoe ze om kunnen gaan met pestgedrag, hoe ze vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken en hoe ze om kunnen gaan met gevoelens. De training biedt het oefenen van vaardigheden die het kind in zijn of haar eigen situatie toe kan passen.Tussen de bijeenkomsten door, wordt actief geoefend en worden opdrachten gemaakt.

Waar en wanneer?
De sociale weerbaarheidstraining vindt plaats op een donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur in Aalten, Hofstraat 11c. Er wordt 27 september gestart. Er zijn acht wekelijkse bijeenkomsten met maximaal acht kinderen per groep. De cursus wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers, te weten Miranda Beusink en Carin van der Steege. De cursus kost in totaal € 45,- (ontheffing mogelijk).
Voor meer informatie of aanmelding kan men contact opnemen met Miranda Beusink (0314) 35 61 02/ m.beusink@sensire.nl of Carin van der Steege (0314) 35 63 61/  c.vandersteege@sensire.nl. Na aanmelding hebben de begeleiders een kennismakingsgesprek met het kind en zijn of haar ouders/verzorgers.