A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Uitbreiding vrijwilligerswerk Sensire maatschappelijk werk

30-11-2012

Op 6 november heeft een tweede groep vrijwilligers van Sensire maatschappelijk werk hun certificaat behaald. De vrijwilligers hebben een vijfdaagse cursus gevolgd ter voorbereiding op de ondersteuning die zij gaan verlenen. Thea Staffhorst, coördinator vrijwilligerswerk Sensire maatschappelijk werk: “Zo hebben we een tweede groep mensen die klaar is om hun kennis en ervaring vol enthousiasme in te gaan zetten bij anderen. Daar zijn we heel erg blij mee!”

In maart van dit jaar startte de pilot met de eerste groep vrijwilligers voor de gemeente Oost Gelre en Berkelland. Nu is dat gebied uitgebreid met de gemeente Winterswijk. Maatschappelijk werk maakt een grote onwikkeling door. Er wordt steeds meer maatwerk geleverd. Wat is goed voor déze klant? Daar past de ondersteuning van een vrijwilliger, aanvullend op de professionele hulpverlening uitstekend bij. De maatschappelijk werker bekijkt en bepaalt wanneer en hoe een vrijwilliger ingezet kan worden.

Het is een laagdrempelige ondersteuning, waarbij de vrijwilliger veel tijd en aandacht kan geven op basis van gelijkwaardigheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om het oplossen van allerhande praktische zaken, zoals het ordenen van de administratie of het invullen van formulieren en het meegaan naar instanties. Maar ook het stimuleren bij gedragsveranderingen, het activeren bij dagbesteding, het bieden van steun en structuur en het bieden van een luisterend oor. Aan de vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. Zij hebben allemaal een schat aan ervaring, bekwaamheden, deskundigheid en kennis. Maar bovenal beschikken ze over menselijke kwaliteiten zoals optimisme, zorgzaamheid, humor, vriendelijkheid en flexibiliteit.