A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Uitdagend en inspirerend vrijwilligerswerk doen? Dan is Sensire maatschappelijk werk dé plek!

03-02-2012

Uitdagend vrijwilligerswerk doen? Altijd al specifieke vaardigheden en ervaring willen inzetten om iemand te ondersteunen die het moeilijk heeft? Sensire maatschappelijk werk zoekt vrijwilligers die aanvullend op de professionele hulpverlening klanten kunnen ondersteunen.

Wat houdt vrijwilligerswerk bij maatschappelijk werk in?
Ieder mens heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn: ziekte, financiële problemen, eenzaamheid, overbelasting. Mensen kunnen vastlopen of het gevoel hebben het niet meer aan te kunnen. Soms lossen spanningen of problemen vanzelf op, maar soms kan het teveel worden. Een sociaal netwerk is niet altijd vanzelfsprekend. In een dergelijke situatie kunnen mensen gebruik maken van maatschappelijk werk. Naast de maatschappelijk werker, kan de inzet van een vrijwilliger een goede aanvulling op de hulpverlening zijn.

Hoe wordt de vrijwillger ingezet?
Vrijwilligers werken aanvullend op de hulpverlening die geboden wordt door maatschappelijk werk van Sensire. De maatschappelijk werker bekijkt en bepaalt wanneer en hoe een vrijwilliger ingezet kan worden. Het kan gaan om het oplossen van allerhande praktische zaken, zoals het ordenen van de administratie, het invullen van formulieren of het meegaan naar instanties. Maar ook het stimuleren bij gedragsveranderingen, activeren bij dagbesteding, steun en structuur bieden, ondersteunen bij het vinden en aangaan van sociale contacten of een luisterend oor bieden. De vrijwilliger bezoekt de klant. De ondersteuning is gratis.

Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. De filosofie is dat mensen een schat hebben aan ervaringen, bekwaamheden, deskundigheid en kennis. Maar bovenal beschikken over menselijke kwaliteiten zoals optimisme, zorgzaamheid, humor, vriendelijkheid en flexibiliteit. Al deze ervaringen en kwaliteiten zijn de basis van de vrijwilliger. Daarnaast krijgen de vrijwilligers een korte cursus van vijf dagen aangeboden, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen. In maart 2012 start de cursus. Ook na de cursus worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door een professionele coördinator.

Zin in vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk is een manier om persoonlijke ervaringen en vaardigheden in te zetten om iemand te ondersteunen, maar ook de eigen horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen. Wij zoeken vrijwilligers met deskundigheid op allerlei gebied, vrijwilligers die medemensen willen steunen in moeilijke momenten, maar ook vrijwilligers die praktische steun kunnen bieden. Het maatschappelijk werk biedt vrijwilligers voldoening, zelfontplooiing, werkervaring en contacten met andere vrijwilligers en een onkostenvergoeding.

Vrijwilligerswerk onderdeel van Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk verleent ondersteuning in de Achterhoek. De inzet van een vrijwilliger als aanvulling op de hulpverlening is in eerste instantie mogelijk in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kan men contact opnemen met de coördinator vrijwilligerswerk maatschappelijk werk Thea Staffhorst via telefoonnummer 06 – 22 97 65 06 of mailen naar t.staffhorst@sensire.nl. Contact is ook mogelijk via Sensire maatschappelijk werk 0900 – 622 87 24.