A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Veel belangstelling voor de ontmoetingsdag voor CVA getroffenen

20-05-2014

De ontmoetingsdag voor CVA getroffenen en hun naasten op 13 mei jl. voorzag duidelijk in een behoefte. Ruim 120 belangstellenden luisterden geboeid naar de presentaties, bezochten de informatiemarkt, stelden vragen en wisselden onderling ervaringen uit. Het thema van de bijeenkomst was omgaan met vermoeidheid na een CVA of TIA. 

Twaalf zorginstellingen, waaronder ons ziekenhuis organiseerden deze bijeenkomst in het kader van de Europese Dag van de Beroerte. “Al voor de tiende keer,” vertelt verpleegkundig specialist Neurologie Renata Gierkink. “Dit jaar kozen we voor een andere opzet van de dag en een andere locatie. We waren van harte welkom in café restaurant Overkamp in Vragender.”

Boeiende presentaties en een aanvullende informatiemarkt
Om 9.30 uur liep de zaal vol. Voor de gasten stond een kopje koffie of thee met een lekkere plak cake klaar. Nadat iedereen een plekje had gevonden, opende Renata de bijeenkomst met een inleiding over vermoeidheid na een CVA. Daarna was het de beurt aan Thea Legeland. Zij hield een lezing over mindfulness en legde uit hoe je door je bewust te zijn van het hier en nu, beter leert omgaan met je beperkingen. Zij gaf de toehoorders handvatten hoe ze mindfulness kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. “Veel mensen,” vertelde ze, “zijn bezig met het verleden of richten zich op de toekomst. Maar het gaat om het leven nu, op dit moment.”

In de daarop volgende pauze kon iedereen de informatiemarkt bezoeken of nog een kopje koffie drinken. Verschillende zorginstellingen hadden een standje met informatiemateriaal en zorgprofessionals beantwoordden de vragen van de belangstellenden.

Na de pauze was het de beurt aan de fysiotherapeut Hens Brummelaar en ergotherapeut Joost Meinen, beiden van St. Zorgcombinatie Marga Klompé. Joost legde uit hoe de activiteitenweger werkt. Dat is een instrument waarmee je leert je activiteiten te verdelen in energiekostend en energiesparend. Uitgangspunt is dat de handelingen zoveel mogelijk in evenwicht zijn, waardoor je bewust omgaat met de beschikbare energie. In de presentatie van Hens lag de nadruk op het fit blijven of worden na een CVA of TIA. “Zorg dat je conditie weer op peil is, maar doe dit wel gedoseerd en bouw voldoende rust in.”

Om 12.15 uur sloot Renata het officiële gedeelte van het programma af. Ruim de helft van de gasten maakte gebruik van de lunch en de gelegenheid om in een informele sfeer, zonder zorgverleners, ervaringen met elkaar uit te wisselen.

“Deze opzet van de Dag van de Beroerte is heel positief ontvangen,” besluit Renata haar verhaal. Uit de evaluatie bleek dat de bezoekers behoefte hebben aan lotgenotencontact en informatie over de gevolgen van een CVA. We kijken met z’n allen terug op een heel geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.”