A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Verklaring Sensire; reactie op ‘schijnconstructie’

11-09-2013

Er is vanmiddag in politiek Den Haag veel gepraat over Sensire en het ontslag van onze thuishulpen. Graag uw aandacht voor onze verklaring die we kort daarop publiceerden:

Bijlagen:

  • Fragmenten uit notulen van overlegvergaderingen van Sensire met de vakbonden: De Abvakabo beschuldigde Sensire ervan dat plannen voor alfahulp heimelijk als schijnconstructie zijn gemaakt. Over de plannen met alfahulp – waar begin 2013 volledig van af werd gezien – is echter vele malen met de bonden, inclusief Abvakabo, overlegd. Iedereen was dus voortdurend van alle afwegingen die Sensire hierin maakte, op de hoogte.
     
  • Ontslagvergunning zoals medewerkers deze hebben ontvangen:  Gisteren was een van de kernvragen in het politiek debat of het UWV op de hoogte was van een alfaconstructie/Alfasens. In de ontslagvergunning wordt hier expliciet door het UWV op ingegaan. Uit de ontslagvergunning blijkt dat het UWV, ten tijde van het afgeven van de ontslagvergunning, hiervan op de hoogte was. De ontslagvergunningen zijn op 24 juli 2013 naar de medewerkers en de vakbonden (incl. Abvakabo) verzonden.

 

AbvaKabo FNV beschuldigt Sensire van een ‘schijnconstructie’ danwel een ‘opzetje’ om de Sensire-thuishulpen via het bureau Alfasens tegen lager salaris verder te laten werken. In de Kamercommissie werden die beschuldigingen ook geuit.

Sensirebestuurder Maarten van Rixtel zegt hierover:

“Over de rechtmatigheid van de ontslagvergunningen is nu ineens veel verwarring. Ik moet erkennen dat wij die verwarring zelf enigszins hebben laten ontstaan, omdat we tot een laat moment alle mogelijke alternatieven hebben onderzocht voor de thuishulp. Daarbij hebben we in 2012 een eigen alfahulpbureau opgericht: Alfasens. Al snel bleek echter dat alfahulp toch niet paste bij Sensire. Sensire hecht aan medewerkers in loondienst, waardoor de kwaliteit het best gewaarborgd is. Dus hebben we in januari 2013 een punt gezet achter alfahulp via Sensire. We hebben Alfasens afgestoten en hebben er geen enkele zeggenschap meer over. Alle informatie hierover was bekend bij het UWV en alle vier de vakbonden. Ook over Alfasens. Alfasens staat los van Sensire. Er komt dus geen doorstart van de thuishulp bij Sensire. Sensire heeft daarvoor ook geen constructie met een derde partij.

Sensire heeft gezien dat Alfasens van plan is om onder de ontslagen thuishulpen te gaan werven. Wij hebben daar geen bemoeienis mee. Ook andere aanbieders van huishoudelijke hulp zullen wellicht Sensire-medewerkers benaderen om bij hun te gaan werken. Het zijn immers heel vakkundige mensen. Natuurlijk zullen we ontslagen medewerkers alle ondersteuning geven om van werk naar werk te gaan zoals opgenomen in het sociaal plan. Maar altijd zoals het hoort te gaan.

Sensire heeft van het UWV de ontslagvergunningen gekregen omdat wij helemaal stoppen met thuishulp. Het UWV heeft – na bestudering van alle informatie – die vergunningen gegeven. Er is nu geen ‘nieuwe informatie’, ook niet over Alfasens. Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd over hoe wij de ontslagaanvragen hebben gedaan en wat daarbij aan informatie is verstrekt. Ook bezwaarprocedures tegen de ontslagvergunningen zien we met vertrouwen tegemoet.

Helaas levert dit de ontslagen medewerkers geen uitzicht op voortzetting van hun dienstverband bij Sensire. Dat is en blijft heel pijnlijk voor alle betrokkenen.