A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Vrijwilligerswerk bij Sensire maatschappelijk werk

22-08-2013

Uitdagend vrijwilligerswerk doen? Specifieke vaardigheden en ervaring inzetten om iemand te ondersteunen die het moeilijk heeft? Sensire maatschappelijk werk zoekt vrijwilligers die aanvullend op de professionele hulpverlening klanten kunnen ondersteunen. Een prachtige manier om persoonlijke ervaringen en vaardigheden in te zetten om iemand te ondersteunen, maar ook de eigen horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen. Men kan ingezet worden in het werkgebied van Sensire.

Wat houdt vrijwilligerswerk maatschappelijk werk in?
Soms gaat het even niet zo goed met iemand. Dan kunnen mensen gebruik maken van het maatschappelijk werk van Sensire. Ter aanvulling op de hulpverlening door de maatschappelijk werker is er vrijwilligerswerk maatschappelijk werk ontwikkeld. Ieder mens heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn: ziekte, financiële problemen, eenzaamheid, overbelasting. Mensen kunnen vastlopen of het gevoel hebben het niet meer aan te kunnen. Soms lossen spanningen of problemen vanzelf op, maar soms kan het teveel worden. Een sociaal netwerk is niet altijd vanzelfsprekend. In een dergelijke situatie kan men gebruik maken van maatschappelijk werk en eventueel aanvullend van een vrijwilliger.

Hoe wordt de vrijwilliger ingezet?
Vrijwilligers werken aanvullend op de hulpverlening die geboden wordt door het maatschappelijk werk van Sensire. De maatschappelijk werker bekijkt en bepaalt wanneer en hoe een vrijwilliger ingezet kan worden. Een vrijwilliger kan veel tijd en aandacht geven op basis van gelijkwaardigheid. Laagdrempelige ondersteuning als aanvulling, of in het verlengde, van maatschappelijk werk. Het kan gaan om het oplossen van allerhande praktische zaken, zoals het ordenen van de administratie, het invullen van formulieren, het meegaan naar instanties, het stimuleren bij gedragsveranderingen, het activeren bij dagbesteding, het bieden van steun en structuur, het ondersteunen bij het vinden en aangaan van sociale contacten en het bieden van een luisterend oor. De vrijwilliger bezoekt de klant. In overleg met het maatschappelijk werk wordt bepaald hoe de ondersteuning eruit gaat zien en voor hoe lang. De ondersteuning is gratis.

Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. De filosofie is dat mensen een schat hebben aan ervaringen, bekwaamheden, deskundigheid en kennis. Maar bovenal beschikken over menselijke kwaliteiten, zoals optimisme, zorgzaamheid, humor, vriendelijkheid en flexibiliteit. Al deze ervaringen en kwaliteiten zijn de basis van de vrijwilliger. Daarnaast krijgen de vrijwilligers een korte cursus van vijf dagen aangeboden, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen. Op 19 september 2013 start de cursus. Ook na de cursus worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door een professionele coördinator.

Zin in vrijwilligerswerk?
Voor wie graag iemand stimuleert en inspireert bij allerlei activiteiten of graag praktische ondersteuning wil verlenen biedt het vrijwilligerswerk bij Sensire maatschappelijk werk een enorme uitdaging. Wij zoeken vrijwilligers met deskundigheid op allerlei gebied, vrijwilligers die medemensen willen steunen in moeilijke momenten. Maar ook vrijwilligers die praktische steun kunnen bieden. Het maatschappelijk werk biedt vrijwilligers voldoening, zelfontplooiing, werkervaring en contacten met andere vrijwilligers en een onkostenvergoeding.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kan men contact opnemen met de coördinator vrijwilligers werk maatschappelijk werk Thea Staffhorst via telefoonnummer 06 -  22 97 65 06 of mailen naar t.staffhorst@sensire.nl