A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Waargebeurde verhalen uit de Achterhoek opgeschreven en gepresenteerd

04-02-2016

Meerdere keren per jaar trekken er groepjes vrijwilligers op uit om waargebeurde verhalen van ouderen in de Achterhoek op te tekenen. Dat is vanuit het project Verhalenoogst. Deze maand doen de vrijwilligers Sensire Den Ooiman aan. Dat levert prachtige verhalen op én mooie ontmoetingen tussen mensen van verschillende generaties. ‘Het is fijn om nu een verhaal kwijt te kunnen dat je vroeger nooit kon of mocht vertellen,’ aldus één van de ouderen. ‘Wat de ouderen je zomaar in vertrouwen vertellen, dat zijn echt cadeautjes!’ Op vrijdag 19 februari worden de verhalen door de schrijvers aan de vertellers voorgelezen. Dat is om 10.00 uur op Den Ooiman. Gasten zijn welkom. Verhalenoogst is een onderdeel van het project Verhalenoogst van het Achterhoekse programma Lang Leve Kunst en Naoberschap.

Ook wordt Croonemate bezocht op vrijdag 19 februari om 14.15 uur. 

Achterhoeks programma Lang Leve Kunst en Naoberschap
Partners van het Achterhoekse programma Lang Leve Kunst en Naoberschap zijn Markenheem, Sensire, De Gouden Leeuw, Azora, het Slingelandziekenhuis, Kruiswerk Achterhoek, Sité, het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek en de Gruitpoort. De Gruitpoort is initiatiefnemer en voert het programma uit.

Lang Leve Kunst
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Veel van hen zijn actief in kunst en cultuur. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst draagt hieraan bij: met een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen, door samenwerking en interactie bij kunstprojecten te stimuleren tussen ouderen en jongeren en door verbinding te creëren tussen welzijn, zorg, kunst en cultuur.

Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds.  het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen geven een aanzienlijke financiële bijdrage aan dít project. Meer informatie www.langlevekunst.nl/de-kwartiermakers.