A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Wat zeggen kwaliteitsgegevens over verpleeghuizen?

20-12-2016

In januari 2017 publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar oordelen over de Nederlandse verpleeghuizen. Daarop vooruitlopend maakt Sensire nu alvast de gegevens openbaar waarop het oordeel over Sensire is gebaseerd. Marleen van der Sijs, manager wonen met zorg, en Anton Koster, voorzitter van de cliëntenraad wonen met zorg, lichten deze keuze toe. ‘We willen het verhaal achter de cijfers laten zien.’

Het oordeel van de IGZ is gebaseerd op een vragenlijst die zorgorganisaties moeten invullen. Ook Sensire heeft dat gedaan. Per locatie is onder meer aangegeven hoeveel medicijnen er worden gebruikt, of er calamiteiten zijn geweest en of er vrijwilligers bij de zorg betrokken zijn. Dat levert een beeld op van de zogeheten risico-indicatoren, dat de IGZ vervolgens vertaalt naar een oordeel per locatie. Marleen van der Sijs en Anton Koster lichten de gegevens toe in het artikel Het verhaal achter de cijfers

Waarom openbaar?
Sensire vindt het belangrijk om open en transparant te zijn. Daar sluit de publicatie van de IGZ-gegevens bij aan. Anton Koster: ‘Mensen moeten kunnen zien hoe het er in onze verpleeghuizen aan toegaat. Dat geldt voor bewoners en hun familie, maar ook voor mensen die een verpleeghuis zoeken en locaties willen vergelijken. We gaan graag het gesprek met hen aan over goede zorg.’

Daarnaast wil Sensire de IGZ-gegevens toelichten. Marleen van der Sijs: ‘In de media worden cijfers en verhalen vaak uit hun verband getrokken. Dat gebeurde recent bijvoorbeeld met de ophef over ‘plasafspraken’ in een verpleeghuis in Nederland. We willen het verhaal achter de cijfers vertellen om dat soort misverstanden te voorkomen. Zodat mensen begrijpen waarom iets gebeurt.’ 

Wat de IGZ-gegevens zeggen
Hoewel de IGZ-gegevens van Sensire er goed uitzien, zijn ze volgens Van der Sijs niet zaligmakend. ‘De vragen halen lang niet altijd de belangrijke punten naar boven. Soms vervangen we bijvoorbeeld een zwaar middel door twee lichte middelen. In plaats van iemand af te zonderen in zijn eigen kamer, installeren we een sensor om beweging te registreren en geven we lichte medicatie. We passen dan maatregelen toe die de situatie veiliger maken en inderdaad ook de privacy van onze bewoners raken. Maar de bewegingsvrijheid van de bewoner neemt daarmee juist toe.’  

De ‘scores’ van de IGZ zeggen dus niet alles. Van der Sijs: ‘Kwaliteit laat zich niet altijd vertalen in cijfers. Denk bijvoorbeeld aan ondervoeding. Dat is een bekend risico voor kwetsbare ouderen, waar we dus goed op letten. Maar in de laatste fase van dementie komt ondervoeding regelmatig voor en kun je het vaak alleen voorkomen met een zware ingreep als sondevoeding. Dat voegt voor de bewoner en zijn naasten soms niets toe. De afwegingen die we daarbij maken, bespreken we altijd met de familie: samen kiezen we er bewust voor om zo’n ingreep dan achterwege te laten. Die afwegingen lees je niet terug in de score op de IGZ-lijst.’

De waarde van een prettig leven
In de IGZ-gegevens staat veiligheid centraal. Maar voor de bewoners van een verpleeghuis is het minstens zo belangrijk om een prettig, zinvol leven te kunnen leiden, betogen Van der Sijs en Koster. Van der Sijs: ‘Stel dat alles veilig is, maar mensen hebben het niet naar hun zin en de familie voelt zich niet welkom. Dan doen we het toch niet goed.’ Koster: ‘Een verpleeghuis is in de eerste plaats een plek om te wonen, dus doen we er alles aan om te zorgen dat onze bewoners zich thuis voelen. Het goede gevoel, de gezelligheid, het kopje koffie dat klaarstaat: dat zijn de dingen waar het voor veel mensen uiteindelijk om gaat. De laatste jaren komt daar steeds meer nadruk op te liggen.’

Bij die beweging past ook dat het oordeel van bewoners en hun familie zélf steeds belangrijker wordt. Zij weten tenslotte het beste hoe het echt is om in een verpleeghuis te wonen. De vergelijkingssite ZorgkaartNederland  brengt dat in beeld. Van der Sijs: ‘Daar beschrijven bewoners en familieleden hun ervaringen en geven ze een cijfer. Hun beleving zegt veel over hun welzijn. Bij Sensire nemen we die beoordelingen heel serieus. Zowel de complimenten als de verbeterpunten nemen we mee om onze zorg beter te maken.’ 

Andere manieren van meten
Het is goed om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen, vinden Van der Sijs en Koster. Maar over de huidige aanpak van de IGZ is in de zorgwereld veel discussie. Van der Sijs hoopt dat gesprekken met de IGZ binnen de sector tot een nieuwe werkwijze leiden. ‘Het is heel belangrijk dat de IGZ regelmatig beoordeelt of verpleeghuizen kwalitatief goede zorg bieden. Daardoor kunnen potentiële bewoners een betere keuze maken als ze zoeken naar een mooie plek om te wonen.’ Sensire zou wel graag willen dat de IGZ de kwaliteit anders gaat beoordelen. Van der Sijs: ‘Los van het feit dat de IGZ-gegevens niet altijd licht werpen op de kwaliteit, is er ook extra administratie nodig om de gegevens aan te leveren. Wij zouden die tijd liever in de zorg steken.’ 

Klik hier voor de pagina 'kwaliteit Sensire wonen met zorg in cijfers.' 
Klik hier voor het rapport van de IGZ 'in openheid leren van meldingen'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stuurde najaar 2016 een vragenlijst naar de instellingen die verpleeg(huis)zorg geven. Dit zijn verpleeghuizen, kleinschalige woonlocaties, woon-zorglocaties en een aantal thuiszorgorganisaties die verpleeg(huis)zorg thuis geven. Hierin stonden vragen over de kwaliteit van zorg. Klik hier om de locaties van Sensire (en andere) te bekijken.