A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Wijkkamers in Sensire Het Weerdje

31-07-2017

Sensire biedt op haar locatie Het Weerdje, gedurende de zomermaanden, tijdelijk verblijf op drie wijkkamers aan. De wijkkamer is bedoeld als extra dienstverlening om knelpunten in de zorgverlening tijdens de zomervakantie op te vangen. 

‘Alle hens aan dek’
Zowel in de zorg thuis als bij vormen van tijdelijk verblijf zien we knelpunten ontstaan vanuit tekort aan personeel. Het is ‘alle hens aan dek’, zoals de regionale bestuurders op 11 juli in De Gelderlander hebben toegelicht. In dialoog en met begrip voor elkaar willen we hier in de regio mee omgaan. Daarom is het experiment met de wijkkamer gestart.

Samenwerken
Sensire heeft op haar locatie Het Weerdje, kamers en restaurantvoorzieningen beschikbaar, echter er is geen personele ruimte om extra zorg te verlenen op deze kamers. Voor sommige mensen biedt de wijkkamer misschien een oplossing. Dit betekent wel dat we op een andere manier samenwerken, dat iedereen een steentje bijdraagt.  

Voor wie? 
De wijkkamer is bedoeld voor mensen, die baat hebben bij beschikbaarheid van ongeplande zorg, verzorging van eten/drinken en huishouden. En die daarnaast het grootste deel van de zorgverlening zelf meenemen in de vorm van zorg door eigen huisarts en hulp van mantelzorg, vrijwilligers of de eigen wijkzorg, die op Het Weerdje de zorg verlenen. 

Als voorbeeld denken we aan een oudere die iets gebroken heeft en thuis niet alle zorg kan krijgen, omdat er onvoldoende personeel in de wijkzorg beschikbaar is en familie op vakantie is. Verblijf op een wijkkamer betekent dan dat er in elk geval maaltijden en ongeplande zorg beschikbaar is. Als de hulp bij wassen/kleden en naar bed gaan door familie of andere mantelzorg in samenwerking met de wijkzorg georganiseerd kan worden, kan de wijkkamer een oplossing bieden. 

Experiment
Sensire ziet de wijkkamer als experiment. De kosten van de kamer en maaltijden zijn € 48,40 per etmaal. Als deze kosten een probleem zijn, dan zullen we daar in deze experimenteerfase in gezamenlijk overleg altijd een oplossing voor vinden.

Wat vooral belangrijk is, is dat de zorg vooraf georganiseerd is. Dit vraagt om concrete en creatieve afspraken tussen alle betrokkenen en de zorgvrager. De teamverpleegkundige van Het Weerdje stelt op basis van deze afspraken vast of iemand op de wijkkamer terecht kan en voor welke periode dat mogelijk is.


Meer informatie?
We zien de wijkkamer als een experiment en hopen hiermee een bijdrage te leveren in het oplossen van knelpunten in de zomerperiode. Half september vindt een evaluatie plaats.

Voor vragen kan men terecht bij de woonzorgadviseurs van Sensire via telefoonnummer: 0314 – 35 62 80 of per email: wonen@sensire.nl