A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Wijkverpleegkundige Sensire klaar voor de toekomst

02-05-2012

Het afgelopen jaar heeft Sensire met elf andere zorgaanbieders meegewerkt aan een landelijk onderzoek: “Versterken van verpleging thuis”.  Het resultaat van het onderzoek is: betere zorg, grotere tevredenheid klanten en uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen. Bovendien kon de wijkverpleegkundige met hetzelfde budget meer klanten ondersteunen.  Met ingang van 1 mei 2012 gaat Sensire alle zorgvragen op de nieuwe manier benaderen.

Ervaring wijkverpleegkundige
Wijkverpleegkundige Claudia Jansen heeft in haar team in ’s-Heerenberg meegewerkt aan het onderzoek. Zij vertelt: “De strategie van deze ‘proeftuin’ past goed bij de visie van Sensire waarbij onze klanten zoveel mogelijk zelf de regie in handen hebben en waar wij, waar nodig, hen ondersteunen. Ik vond het daarom heel erg uitdagend en leerzaam om aan deze ‘proeftuin’ mee te werken. Ik heb op een andere manier dan de onze bij nieuwe klanten gekeken hoe we het beste zorg konden inzetten. Het resultaat was dat we minder lang en minder intensief zorg leverden terwijl juist in het begin méér zorguren ingezet werden! En dit terwijl ik met deze werkwijze uitgebreider contact had met mijn klanten. Dit alles is uiteraard fijn voor onze klanten. Voor mezelf als professional ben ik echt nog meer met de inhoud van mijn vak bezig geweest. Daarnaast biedt deze werkwijze ons de kans om intensiever samen te werken rondom kwetsbare ouderen.”

Klanten meer tevreden
De wijkverpleegkundige ondersteunde de klant waardoor de klant zelf meer de regie kon voeren. Daardoor werd het welbevinden van de klant sterk verbeterd. Ook is er nu veel sneller contact met de familie. Er worden afspraken gemaakt over wie wat kan doen voor de klant. De familie vindt het bijvoorbeeld prima om ’s avonds steunkousen uit te trekken bij hun moeder. Als ze maar weten hoe ze dat kunnen doen.

Samenwerking huisarts versterkt
Het onderzoek was erop gericht dat meer werd samengewerkt met mantelzorgers en professionals zoals welzijnsorganisaties maar ook met huisartsen. Als de huisarts of de wijkverpleegkundige bijvoorbeeld een risico op ondervoeding signaleerde, informeerden ze elkaar daarover. Had de huisarts een ‘niet pluis’ gevoel, dan kon de wijkverpleegkundige gevraagd worden om de klant hierop in de gaten te houden. Zij is dagelijks in de wijk aanwezig en kent de mensen. In ’s-Heerenberg werd door de nieuwe werkwijze de samenwerking met de huisarts en welzijnsorganisaties aanzienlijk versterkt. Ze wisten elkaar beter te vinden.

Sensire start nieuwe werkwijze
Sensire kan snel inspelen op de nieuwe werkwijze. Het blijkt dat ze met de organisatievernieuwing de juiste weg is ingeslagen. Sensire werkt met kleine slagvaardige en zelfstandige teams waardoor zij direct op de nieuwe manier kan gaan werken. Vanaf 1 mei 2012 is Sensire gestart met de nieuwe werkwijze met alle 140 teams in de hele Achterhoek.