A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Ziekenhuiszorg gaat thuis door

08-07-2014
Afbeelding: Foto TZB

Om functieverlies te beperken, zelfstandigheid te behouden en heropname van kwetsbare ouderen  te voorkomen, starten Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en de thuiszorginstellingen Careaz, Sensire en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) een gezamenlijke pilot Transmurale Zorgbrug. Een pilot gericht op verbetering van de zorg, maar die ook kostenbesparend is.

Transmurale Zorgbrug (TZB) is de benaming voor het verbeteren van de zorg aan kwetsbare ouderen. Patiënten ouder dan 70 jaar die acuut worden opgenomen, hebben meer kans op complicaties zoals het ontstaan van geheugenverlies/verwardheid, ondervoeding of een verminderde mobiliteit door verplichte bedrust. Functieverlies kan dan het gevolg zijn.

Wijkverpleegkundige is schakel
Intensieve samenwerking tussen het geriatrisch team, de afdelingsverpleegkundige van het ziekenhuis en wijkverpleegkundigen van de deelnemende thuiszorginstellingen moet ertoe bijdragen dat de overgang van ziekenhuis naar huis beter verloopt. Tijdens de opname inventariseert het geriatrisch team hoe kwetsbaar de patiënt is en welke ouderenproblematiek hij ervaart. Vervolgens stelt het team een zorgplan op en draagt dit voor ontslag over aan de wijkverpleegkundige.
De wijkverpleegkundige maakt in het ziekenhuis kennis met de patiënt, bespreekt de overdracht en het zorgplan, controleert de medicatie, inventariseert de behoefte aan zorg thuis en maakt een afspraak voor een eerste huisbezoek, dat binnen 48 uur na ontslag wordt gepland. De huisbezoeken vinden op gezette tijden plaats, waarbij telkens het zorgplan wordt geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.
De wijkverpleegkundige is contactpersoon voor de patiënt en vormt de schakel tussen het ziekenhuis en de eerstelijns zorg, zoals huisartsen, fysiotherapie en apotheek.

Beter en goedkoper
De verwachting is dat deze nauwe samenwerking ertoe bijdraagt dat kwetsbare patiënten die acuut zijn opgenomen sneller herstellen, minder functieverlies hebben en heropname in het ziekenhuis kan worden voorkomen. De pilot is van 1 juli tot 1 oktober. Daarna vindt evaluatie plaats en wordt in samenspraak met betrokken partijen besloten of de Zorgbrug wordt voortgezet. Deelname van andere thuiszorgaanbieders is daarbij zeker mogelijk.