A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis en zo weinig mogelijk ‘gedoe’

06-04-2016
Afbeelding: OT 008

Ondersteuning thuis is er aan de ene kant op gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten functioneren. Aan de andere kant streven we er naar dat er rondom de inwoner zo weinig mogelijk ‘gedoe’ is. Het is in diverse situaties in het belang van de cliënt zo weinig mogelijk professionals (geen verkokering) over de vloer te hebben. Daarnaast ligt bij Ondersteuning Thuis zo mogelijk het accent op ‘het weer in eigen kracht zetten’ van de inwoners.

 

Casus:
Mevrouw T. ontvangt twee maal per week huishoudelijke hulp van een medewerkster van een zorgaanbieder. Ook komt er een wijkverpleegkundige van een andere aanbieder langs om steunkousen aan- en uit te trekken. Door de medewerkster huishoudelijke hulp een passende training te geven zodat ze ook steunkousen kan aan- en uitdoen, hoeft de wijkverpleegkundige voortaan niet meer apart langs te  komen.

 

Nieuwe pilot na bestuurlijke aanbesteding
In een pilot experimenteerde Berkelland het afgelopen jaar al ‘in het klein’ met het ontwikkelen van een nieuwe invulling/werkwijze voor de zogenaamde ‘laagcomplexe ondersteuning’ (voorheen HH1/2, begeleiding/persoonlijke verzorging) om de ondersteuning zo adequaat en efficiënt mogelijk te organiseren. In 2016 gaan we, na een zogenoemde bestuurlijke aanbesteding, in nauwe samenwerking met 10 aanbieders door met een vervolgpilot Ondersteuning Thuis. In een bestuurlijke aanbesteding legt de opdrachtgever niet eenzijdig een bestek neer waarop opdrachtnemers kunnen inschrijven. Opdrachtgever en opdrachtnemers komen juist in gezamenlijkheid tot afspraken.

‘Commitment’
Wethouder Van Haaren sprak tijdens de aftrap van de nieuwe pilot haar dank uit aan de 10 aanbieders. Zij roemde het aanwezige ‘commitment’ om samen iets nieuws te beginnen. “U hebt terdege uw inbreng geleverd en wij hebben als gemeente graag aan diverse van uw wensen gehoor gegeven. De aanbeveling om vroegtijdig over een casus met elkaar in overleg te treden bijvoorbeeld. En het werken met een budget waarbinnen u ‘slimme dingen’ kunt doen.
Ik ben u allen zeer dankbaar voor deze inbreng en zie het verloop van de pilot met vertrouwen tegemoet.”

‘Samen kom je verder’
Ook de afgevaardigden van de aanbieders waren tijdens de aftrap positief over wat er met de bestuurlijke aanbesteding is bereikt. Jelly Hamberg van Sensire: “Typisch voorbeeld van wat ze dan zo mooi noemen: ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.”
Elisa Ligt van Zorgkompas: “In deze pilot kunnen we als aanbieders van elkaar leren, maar we kunnen toch ook onze eigen kleur behouden.”