A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Zorg voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld

13-04-2015

In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen al ver voor hun vijfenzestigste aan een vorm van dementie. De zorg en zorgvoorzieningen voor deze mensen verschilt wezenlijk van die van ouderen met dementie. Het landelijke Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd zet zich expliciet in voor zorgontwikkeling voor deze mensen. Het centrum organiseert daarom op 17 april het landelijke congres ‘Jonge mensen met dementie: In beweging’. Ook Sensire levert met haar expertise een actieve bijdrage aan dit programma.

Tijdens het congres nemen ruim 250 zorgprofessionals uit het hele land én Vlaanderen kennis van de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van zorg voor jonge mensen met dementie. Hierbij presenteert het kenniscentrum de ‘Verbijzondering van de Zorgstandaard voor jonge mensen met dementie’. Dit is een verdere aanvulling op de eerder landelijk vastgestelde ‘zorgstandaard’ die vooral is gericht op zorg voor ouderen met dementie. Deze verbijzondering is de opmaat voor een verdere vertaling naar een zorgprogramma voor deze doelgroep regionaal. Hiermee is het de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde eigen omgeving kunnen blijven wonen, op een manier die voor zowel de patiënt als diens partner én vaak nog thuiswonende kinderen hanteerbaar is.

Complex
Tijdens het congres delen de Nederlandse en Vlaamse experts hun ervaringen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandeling voor deze groep. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de nieuwste resultaten uit nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken, wat is het belang van een multidisciplinaire aanpak bij complex probleemgedrag, hoe werkt het sociotherapeutisch leefmilieu, de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun gezinsleden, juridische zaken en arbeidsproblematiek, welke betekent de transitie van AWBZ naar WMO voor deze groep, het SPANkrachtpakket: zinvolle activiteiten.

Première
Tijdens het congres gaat de film Mijn kind heeft dementie in première! Een dubbelportret van twee jonge mannen die zelfs vóór hun dertigste dementie kregen. Roy (nu 29) heeft frontotemporale dementie en Roan (nu 32) de ziekte van Alzheimer. Wat betekent dit voor henzelf en voor de mensen om hen heen? En hoe gaat de hulpverlening in Nederland hier mee om? Deze film is tevens op deze dag via het kenniscentrum op DVD te koop.

Sensire
Zorginstelling Sensire Den Ooiman is specialist op het gebied van jonge mensen met dementie en vanuit die rol ook al jaren actief in het Kenniscentrum Dementie. Zij biedt al meer dan vijftien jaar specialistische dagbehandeling voor deze doelgroep. Hier komen mensen uit een brede regio rondom Doetinchem voor behandeling en een zinvolle dagbesteding. Ook hebben we al jaren speciaal voor deze doelgroep een woonomgeving in gebruik genomen. Hier leven elf jonge mensen met dementie en jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel, waarbij alles zoveel mogelijk afgestemd is op hun behoeften.

Kenniscentrum
Het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd stelt zich tot doel om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren, o.a. door:

·        het ontwikkelen, verzamelen en delen van expertise;

·        het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;

·        het vertalen van de onderzoeksresultaten naar toepassingen in de praktijk;

·        het bieden van voorlichting en scholing.

Meer informatie: www.kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl