A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Uw leven. Uw voeding. Uw diëtist.

Afbeelding: Header

Met wie werken we samen?

Binnen Sensire zijn diverse disciplines werkzaam. Daar waar nodig, wordt de samenwerking aangegaan. Denk hierbij aan de wijkverpleegkundige, logopedie, fysiotherapie en ergotherapie maar ook zeker de gespecialiseerd verpleegkundigen.

De diëtisten kunnen een aantal mooie voorbeelden geven:

 • Cool 2B Fit: Cool2BFit is een sportief en gevarieerd  programma voor kinderen (8 – 13 jaar) met overgewicht, samen met ouders/verzorgers. Op verschillende plaatsen in de Achterhoek wordt dit programma gedraaid. Hierbij zijn kinderfysiotherapeut, sportinstructeur,  diëtist en gedragsdeskundige betrokken. Voor aanmelding of meer informatie kijk op de website; www.cool2bfit.nl
 • 'Voorkómen van ondervoeding bij ouderen' is een resultaat van de samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis en de diëtisten van Sensire. 
 • 'Zorgprogramma obesitas/ overgewicht bij kinderen' is een samenwerking in de gemeente Montferland. 
 • Prediabetesprogramma in Winterswijk. Mensen die in de voorfase van diabetes 2 zitten volgen een programma van een jaar om te voorkomen dat ze die ziekte daadwerkelijk krijgen. Dit project is een samenwerking van zes partijen: het laboratorium van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, sportcentrum De Tuunte, SportmedX, medisch maatschappelijk werker Adinda van Dorp, diëtiste Marloes Aalberts en de gemeente Winterswijk.
 • FITs in Winterswijk. FITs is ontwikkeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met overgewicht. FITs is een samenwerking van: Sandra Damkot (kinderoefentherapeut Cesar), Mieke Slaats-Frumau (fysiotherapeut en coach), Marloes Aalberts (diëtiste) en Marieke Sleeking (diëtiste). FITs wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Winterswijk en Wenters Sports Club.
 • Multidisciplinair programma ‘door dik en dun’ voor kinderen met overgewicht in Zevenaar. Heeft uw kind overgewicht? Zit uw kind niet goed in zijn vel en/of is er sprake van pesten? Dan is een multidisciplinaire aanpak wellicht gewenst. Een programma waarbij  niet alleen naar de voeding gekeken wordt, maar ook naar beweging en het welbevinden! De nauwe samenwerking met ouders (het gezin) is hierbij van belang. Het programma bestaat uit een half jaar ‘intensieve’ zorg en een half jaar ‘minder intensief’, waardoor de begeleiding langzaam wordt afgebouwd en u en uw kind het zelf thuis kunnen managen. Praktijk Zij aan Zij werkt in dit progamma ‘door dik en dun’ samen met onder andere Jaap de Leve (kinderfysiotherapeut bij ViaFysio en Marloes Aalberts (kinderdiëtiste bij Sensire).
 • Fit Fights Calories is een programma voor kinderen en volwassenen met overgewicht en/of obesitas in Varsseveld. Het doel is om mensen te begeleiden bij het verantwoord afvallen, waardoor ze zich blijvend gezonder, gelukkiger en fitter voelen. Het programma bestaat o.a. uit watertraining, cardio, kracht en souplesse. Daarnaast zijn er verschillende zorgprofessionals betrokken, waaronder een fysiotherapeut, diëtist en psycholoog. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met zwem- en sportcentrum van Pallandt,0315 782 500, voor meer informatie en aanmelden.
 • Kids2bFit in Aalten. Dit is een programma voor kinderen van 6-12 jaar met overgewicht of obesitas. Het hoofddoel is om kinderen gezond te laten leven en met plezier te laten bewegen. Juist deze factoren bepalen of het programma voor uw kind een succes wordt. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Niels Jansen (bewegingsagoog) verzorgt 2x per week gedurende zes maanden beweeglessen. Hierin worden ook oefeningen uit weerbaarheidstrainingen meegegeven. Daarnaast zullen Carolien Lichtenberg (kinderfysiotherapeute), Gudine Bos (diëtist) en Sarah Pelgrim (maatschappelijk werkster) samen met u een individueel ondersteuningsplan voor uw kind opstellen. Er wordt 6x een groepsavond voor ouders gegeven. Tijdens deze groepsavonden krijgt u informatie en kunt u met de andere ouders van gedachten wisselen.
 • Move2Bfitkids in Lichtenvoorde. Move2Bfitkids is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen van 10-14 jaar gericht op gezond eten en meer bewegen, waarbij gedragsverandering, eigenwaarde en plezier in bewegen centraal staat. Het is een programma voor kinderen met motorische problemen c.q. gewrichtsklachten die als gevolg van overgewicht niet of onvoldoende bewegen. Kinderen (en hun ouders) leren een gezondere leefstijl aan (meer bewegen en gezonder eten) en blijven deze leefstijl ook voortzetten nadat het programma is afgelopen. Aanmelden kan via de website, daarop is ook meer informatie te vinden.
 • De diëtisten met het aandachtsgebied Parkinson, zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Dit zijn vanuit onze vakgroep Jeanette Raterink en Nienke Jansen.
 • De diëtisten met aandachtsveld oncologie zijn lid van het landelijk netwerk werkgroep diëtisten oncologie (LWDO oost). Voor oncologie kunnen klanten oncologie deze diëtisten vinden op de website van www.verwijsgidskanker.nl.
 • Oncologie Netwerk Zutphen. Dit is een netwerk van 1e lijns gezondheidswerkers waar cliënten met oncologische aandoeningen terecht kunnen als ze uitbehandeld zijn in Ziekenhuis is of begeleiding zoeken die ziekenhuis niet kan bieden. Deelnemers zijn fysiotherapeut, ergotherapeut, gespecialiseerde oncologieverpleegkundige, diëtist, psychosociaal therapeut , huidtherapeut en logopedist. Allen gespecialiseerd in oncologie.Lianne Gasseling neemt deel aan dit netwerk.
 • Multidisciplinair overleg COPD. Alle cliënten met COPD en multiple problematiek vanuit Ziekenhuis Gelre Zutphen worden elke 6 weken besproken in een gezamenlijk overleg tussen  1e lijn fysiotherapeut, diëtist, longverpleegkundige en 2e lijns longverpleegkundige, fysiotherapeut en diëtist. Doel is om ziekenhuisopnames te voorkomen door goede begeleiding in beweegapparaat en goede voedingstoestand-gewicht behouden in thuissituatie en mocht opname nodig zijn overgang naar thuissituatie soepel te laten verlopen door goede verwijzing naar elkaar. Op deze manier streven we naar hoge kwaliteit voor cliënt. Lianne Gasseling neemt deel aan dit netwerk in Zutphen. Vanuit onze vakgroep zijn er meerdere diëtisten gespecialiseerd in COPD.  

 


Samen in touw

"Als diëtiste maak je echt deel uit van het ‘zorgteam’ in de wijk. Dat merk ik ook weer op deze zonnige lentedag. Tijdens mijn lunchpauze schiet de huisarts me aan met de vraag of ik iets kan betekenen voor een oude kranige dame, die de laatste tijd steeds meer afvalt. Geestelijk is ze nog erg fit, maar lichamelijk gaat ze hard achteruit, een verdrietige situatie. Nog diezelfde middag ga ik op huisbezoek.

Ik word ontvangen met thee en een enorme stapel koek. Mevrouw geeft meteen aan dat ze het allemaal niet zo ziet zitten: haar tijd is gekomen, vindt ze. We leggen haar wensen naast die van de familie, en komen dan samen tot een behandeldoel.

De eerste weken proberen we het met energierijke producten, zoals volle melk en suiker. Helaas helpt dit nauwelijks. Na overleg schakelen we over op drinkvoeding en Fantomalt, een poeder dat extra calorieën levert. Dit werkt iets beter, maar de huisarts is niet tevreden. Samen bespreken we dit met mevrouw, en uiteindelijk besluit de huisarts toch een sonde in te brengen. Ik regel de sondevoeding.

Na twee weken begint het gewicht van mevrouw langzaamaan te stijgen. Ze voelt zich steeds beter en is iedereen erg dankbaar. Ze komt weer buiten en heeft weer zin in het leven.  Ze vindt nu zelfs dat ze een buikje begint te krijgen! In werkelijkheid is ze nog steeds heel dun, maar ze ervaart dat ‘buikje’ zelf als heel vervelend en dus wordt de sonde verwijderd.

Het lukt mevrouw inmiddels al anderhalve maand om haar gewicht stabiel te houden. het wijkteam van Sensire houdt haar gewicht in de gaten en brengt me hiervan op de hoogte. Samen in touw zijn met zo’n mooi resultaat: daar doen we het voor!"

Begeleid door Gudine Bos, diëtist regio Winterswijk