A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Dementie

Afbeelding: waterrijk_2

Wat doen we?

Trajectbegeleiders zijn er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, zowel in de beginfase als later in het ziekteproces. Zij helpen mensen met dementie zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Hoe wordt trajectbegeleiding ingezet en gefinancierd?
1.            Als er  thuiszorg is of nodig is kan de wijkverpleegkundige een indicatie afgeven voor trajectbegeleiding. De trajectbegeleiding wordt dan vanuit de zorgverzekeringswet vergoed. Als nog geen inzet van thuiszorg nodig is kan de wijkverpleegkundige ook  een indicatie maken voor trajectbegeleiding.

2.            Wanneer er specifiek ondersteuning nodig is voor mantelzorgbegeleiding kan ook een beroep worden gedaan op de WMO. Informeer bij WMO consulent, buurtcoach/ sociale teams etc. van uw eigen gemeente naar de mogelijkheden.