A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Praktische informatie

Praktische informatie

Praktische informatie

Wanneer kunt u terecht?
Het kan zijn dan u niet direct kunt wonen in het verpleeg of verzorgingshuis van uw keuze. U wordt dan op een wachtlijst van dat  verpleeg of verzorgingshuis geplaatst. Als directe opvang noodzakelijk is, krijgt u tijdelijk een kamer toegewezen met alle zorg die u nodig heeft.

Als er sprake is van een (korte) wachttijd, kijken we samen met u naar een tijdelijke oplossing om deze te overbruggen. Hierbij kunt u denken aan deelname aan dagverzorging, gezamenlijke activiteiten en een maaltijd nuttigen in ons restaurant.

In het verpleeghuis en voor revalidatie (tijdelijke behandeling met het doel thuis weer zelfstandig te kunnen functioneren) kunt u meestal wel binnen enkele dagen terecht.  

Bewonersraad
Sensire kent in haar huizen bewonersraden. De bewonersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en van iedereen die gebruik maakt van de diensten van de woonzorgcentra van Sensire. Daarnaast geeft de bewonersraad adviezen aan het management over wonen, welzijn en de zorg binnen de woonzorgcentra van Sensire. In de bewonersraden hebben bewoners en externe ondersteuners plaats. Voor dementerenden hebben familieleden en mantelzorgers van de bewoners in de bewonersraad Psychogeriatrie plaats. De bewonersraad kunt u bereiken via ons algemene telefoonnummer 0900 - 88 56 (24 uur per dag, 7 dagen per week, 10 ct/min).  

Kosten
De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden (gedeeltelijk) vergoed door de Wlz (Wet langdurige zorg). De overheid vraagt van u een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 - 19 25 of bereken het op de website.

Klik hier om te bekijken welke aanvullende zorg bij verblijf en behandeling onder de Wlz valt. Als u in een instelling gaat wonen, vallen onder verblijf ook een aantal voorzieningen die het verblijf tot een ‘thuis’ maken.

Privacy
In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en discreet met deze vertrouwelijke gegevens om. Meer informatie leest u op onze internetpagina ‘Privacy en klachtenregeling’.

Klachten
Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u opmerkingen of misschien zelfs een klacht heeft. In eerste instantie kunt u dit natuurlijk bespreken met degene die u hulp verleent. Komt u er samen niet uit, dan leest u op onze internetpagina ‘Privacy en klachtenregeling’  wat te doen. U kunt tevens hierover een folder opvragen via ons algemene telefoonnummer 0900 - 88 56 (24 uur per dag, 7 dagen per week).  Of ophalen bij de receptie.

Algemene leveringsvoorwaarden
Voor alle diensten van Sensire gelden algemene leveringsvoorwaarden. kikt u hier voor de algemene leveringsvoorwaarden voor wonen met zorg. U kunt ze ook als brochure opvragen via ons algemene telefoonnummer 0900 - 88 56 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Contact
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken voor informatie en advies of het maken van een afspraak. Klikt u hier op contact.