Intensieve zorg in de Benring eindigt
Intensieve zorg in de Benring eindigt

Intensieve zorg in de Benring eindigt

08 juli 2020

Er komt een einde aan de 24 uurs intensieve zorg in De Benring in Voorst. Dat constateren wooncorporatie Habion en zorgorganisatie Sensire met pijn in het hart nadat alternatieven voor de zes betrokken bewoners niet haalbaar bleken.

De Benring in Voorst is een woonplek waar op initiatief van het dorp verschillende vormen van wonen, zorg en maatschappelijke initiatieven samenkomen, met de intentie dat mensen kunnen doorleven en niet meer hoeven te verhuizen.

Alternatieve scenario's

Sinds het faillissement van voorganger Trimenzo in het najaar van 2019 biedt Sensire zorg aan bewoners die dat nodig hebben. Afgelopen maanden kwam Sensire tot de conclusie dat zij het niet maatschappelijk verantwoord vindt om met verlies de intensieve 24-uurs zorg aan maximaal 8 bewoners te blijven leveren.

De afgelopen weken zijn alternatieve scenario’s onderzocht, waarbij een andere zorgaanbieder de intensieve zorg zou overnemen. Dit is helaas niet gelukt, omdat deze aanbieder geen vergunning van het zorgkantoor heeft gekregen.

een goede overgang van zorg en wonen

Sensire gaat, zoals de organisatie eerder heeft aangegeven, verder als aanbieder van thuiszorg in De Benring. Voor ca. 20 bewoners betekent dit dat zij, indien ze dat willen, zorg van Sensire blijven ontvangen en ook blijven wonen in de Benring. Voor de huidige zes bewoners die intensieve zorg ontvangen vervolgt Sensire het gesprek over zorgverlening op een andere locatie.

Habion en Sensire betreuren het dat de gezamenlijke zoektocht niet heeft geleid tot alternatieven, die een onvoorziene verhuizing zou voorkomen. Beide organisaties zetten zich in voor een goede overgang van zorg en wonen na 1 augustus voor alle bewoners.

Antwoord op uw vragen

We begrijpen heel goed dat u misschien vragen heeft over deze berichtgeving. Op de locatiepagina van De Benring op onze website vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.