A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Zorg Sensire van hoge kwaliteit, mét ISO certificaten

Met het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat heeft Sensire een keurmerk ontvangen dat aangeeft dat een zorgorganisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor de zorgsector.

Wij hebben twee certifciaten behaald:

  1. Een ISO certificaat, en
  2. Een klantveiligheid certificaat.

Beiden zijn van toepassing op de klantlijnen thuiszorg, wonen met zorg, expertisecentrum, medisch service center. thuisbegeleiding, revalidatie en dagvoorziening. 

Veiligheid klanten hoog in het vaandel
De veiligheid van klanten is een van de waarden die Sensire hoog in het vaandel heeft en die zij voortdurend probeert te verbeteren. Daarom wordt door de medewerkers vooraf bekeken welke risico’s zich kunnen voordoen, zodat zij de zorgverlening daarop af kunnen stemmen. Het is dan ook de kroon op het werk van de medewerkers dat Sensire een effectief werkend veiligheidsbeleid en veiligheidssysteem heeft.

Structureel evaluatie op zorgplan
Los van de landelijke metingen (de meetweek) voeren we structureel evaluatie uit op de kwaliteit in het zorgplan. Dit doen we bij nieuwe klanten en tenminste halfjaarlijks. De uitkomsten hiervan worden direct verwerkt in de zorgplannen.


Voor meer informatie over de rapporten en de verbeterplannen kunt u contact met ons opnemen via 0900- 88 56.